Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Ympäristön tila ja ekotehokkuus

Visio vuoteen 2020:
Kymenlaaksossa on yhteinen tahtotila kehittää alueen ekotehokkuutta.
Asukkaat, kunnat, yritykset ja muut organisaatiot toimivat vastuullisesti, toteuttaen ilmasto- ja energiastrategian tehtäviä omassa toiminnassaan.
Uusiutuvia luonnonvaroja hyödynnetään tehokkaasti ja kestävästi.
Maakunnassa on alan uusia työpaikkoja ja liiketoimintaa. 
Kymenlaakso on kestävän kehityksen osaaja- ja edelläkävijämaakunta.

Kymenlaakson ilmasto- ja energiastrategian avulla edistetään kansallisten ja kansainvälisten ilmasto- ja energiatavoitteiden toteuttamista. Strategia sisältää Kymenlaakson vision ja tavoitteet vuoteen 2020 sekä eri toimijoille nimettyjä konkreettisia tehtäviä, joiden avulla vähennetään alueen energian kulutusta, lisätään energiatehokkuutta, lisätään uusiutuvan energian osuutta, käytetään luonnonvaroja kestävällä tavalla ja varaudutaan ilmastonmuutoksen vaikutuksiin.

Kymenlaaksossa tutkitaan ja seurataan järjestelmällisesti maakunnan ekotehokkuuden tasoa. Ekotehokkuuden seurantaan käytetään Kymenlaakson Liiton ja Suomen ympäristökeskuksen aloitteesta kehitettyä indikaattoriperusteista seurantajärjestelmää (ECOREG). Seurantajärjestelmä ylläpitää Kaakkois-Suomen ELY-keskus yhteistyössä Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan liittojen kanssa. Kymenlaakson ekotehokkuuden tila kuvataan ECOREG -projektin julkaisuissa sekä ajankohtaisissa vuosijulkaisuissa.

Tutustu strategiaan ja seurantaraportteihin:
mUUT RAPORTIT:

Jaa artikkeli

Päivitetty 04 joulukuu 2020