Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

YLE:n alueradiot ovat saaneet uudet nimet; miksi?

YLE:n alueelliset radiot ovat saaneet uudet nimet 7.1.2016. Maakuntien nimet ovat kadonneet Pohjanmaata ja Saame-aluetta lukuun ottamatta. Kymenlaakson radio on nyt YLE Kotka. Maakunnan nimi ei näy myöskään alue-TV:n puolella. Kymenlaakso ja Etelä-Karjala ovat yhdessä YLE Kaakkois-Suomi, kuten tähänkin asti on asianlaita ollut.

On vaikea ymmärtää, miksi YLE on vaihtanut pitkäaikaiset ja vakiintuneet nimet ja säilyttänyt yhden maakunnan nimen. YLE vakuuttaa, että nimenmuutokset eivät vaikuta uutisointiin ja ohjelmiin maakunnan alueella. Jääpä nähtäväksi.

Minun mielestäni ei ole tarkoituksenmukaista ja oikein maakuntien muita kuntia kohtaan, että maakunta - YLE:n  nimi perustuu  pelkästään toimituksen sijaintipaikkakuntaan. YLE:n ratkaisu voi olla ymmärrettävä suurilla paikkakunnilla, mutta monikeskuksisissa maakunnissa se ei toimi. On myös vaikea ymmärtää ajankohtaa ”uudistukselle”, kun maahan ollaan perustamassa uudenlaista alueiden itsehallintoa = maakuntahallintoa nykyisen maakuntajaon mukaisesti. YLE ei ole ollenkaan ratkaisussaan seurannut aikaansa eikä ottanut huomioon alueiden, maakuntien, identiteetin vahvistumista.

Olisi erinomaista, jos YLE tekisi nyt nopeasti saman kuin Posti viime vuonna omalta osaltaan ja ottaisi maakuntien nimet takaisin.

Juha Haapaniemi
maakuntajohtaja