Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content
Maakuntaohjelma 2018-2021

Maakuntaohjelma 2018-2021

Kymenlaakson visio 2040

"Kymenlaakso on elinvoimainen ja ekotehokas asuin-, harrastus- ja liiketoimintaympäristö”
Tavoitteena hiilineutraali maakunta 2040

Kymenlaakson maakuntavaltuusto hyväksyi ohjelman kokouksessaan 4.12.2017. Maakuntaohjelma 2018-2021 on maakunnan kehittämisasiakirja, jonka johtoajatuksena on vahva elinkeinopoliittinen painotus, niin sanottu kakun kasvattamisen näkökulma. Maakuntaohjelman linjauksilla ohjataan kehittämisrahoituksen käyttöä maakunnassa. Maakuntaohjelma perustaa seuraavan neljän vuoden tavoitteet Kymenlaakson mahdollisuuksiin, tarpeisiin ja erityispiirteisiin, kuten vahvaan teolliseen perinteeseen ja kulttuuriin. Ohjelmassa sovitetaan yhteen alueen tahtotila sekä kansalliset ja EU-politiikan aluekehitystavoitteet.

Kymenlaakso kasvu-uralle

Kymenlaakso on monipuolinen maakunta, jolla on hyvät mahdollisuudet kehittyä entistä paremmaksi asuinpaikaksi ja toimintaympäristöksi. Maakunnassa tarvitaan nyt uskoa omiin vahvuuksiin, omaan tekemiseen ja maakunnan tulevaisuuden mahdollisuuksiin.

Kehittämisen painopisteet

Tarjotaan luotettava liiketoimintaympäristö, suurien markkina-alueiden, EU:n ja Venäjän välissä sekä haetaan aktiivisesti kumppanuuksia globaaleilta markkinoilta.

Laadukas asuin- ja kulttuuriympäristö

Panostetaan asuinstön laatuun, puhtauteen, turvallisuuteen ja viihtyisyyteen. Tehdään alueesta mielenkiintoinen ja houkutteleva tulevaisuuden osaajille

Vetovoimainen osaamis-ja innovaatioympäristö

Kehitetään kilpailukykyisiä ja vetovoimaisia innovaatioeko-systeemejä, panostetaan tutkimuksen, kehityksen ja innovaatioiden lisäämiseen, sekä älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun aikaansaamiseen.

Toimivat liikenneyhteydet ja liikennejärjestelmä

Tuetaan hyvinvointia ja arkea toimivilla liikenneyhteyksillä.  Ylläpidetään yritysten kilpailukykyä kehittämällä Suomen sisäisiä ja kansainvälisiä kuljetusreittejä. Hyödynnetään TEN-T rahoitus tie-, rautatiekuljetusten ja sataman kilpailukyvyn parantamiseksi.

Kehittämisen läpileikkaavat teemat ovat kestävä kehitys ja kansainvälisyys. Lisäksi kaikessa päätöksenteossa tavoitteena on edistää tasa-arvon toteutumista. Kestävän kehityksen tavoitteita edistetään kehittämistyössä ja tarve kansainväliselle yhteistyölle korostuu erityisesti johtuen maakunnan asemasta raja- ja Itämeren rannikkomaakuntana, jossa on vahvat ulkomaankaupan perinteet.

Kärkihankkeena Kotka-Kouvola yhteysvälin kehittäminen

Yhteysväli on ensiarvoisen tärkeä niin kansallisten kuin kansainvälisten kuljetusten, sosiaali- ja terveyspalveluiden saavutettavuuden sekä matkailutoimialan kannalta. Tähän sisältyy valtatien 15 rakentaminen keskikaiteelliseksi ohituskaistatieksi sekä henkilöliikenteen vuorotarjonnan lisääminen Kotka-Kouvola yhteysvälillä sekä raide- että tieliikenteessä. Kotka-Kouvola-junaliikenteen osalta myös infran kehittäminen on hyvin tärkeä.

Älykkään erikoistumisen kärjet täydentävät kehittämisen painopisteitä

Kymenlaakson Älykkään erikoistumisen strategian painopisteet täydentävät maakunnan kehittämisen painopisteitä. Maakunnan kärjiksi valikoituivat:
1. turvallisuus ja älylogistiikka
2. resurssitehokkaasta ja vähähiilisestä bio- ja kierto- taloudesta energiaa, uusia tuotteita ja yritystoimintaa
3. kyberturvallisuus ja pelillisyys sekä digitaaliset sovellukset logistiikassa, biotaloudessa, matkailussa sekä hyvinvoinnin ja terveydenhuollon-aloilla

Lisää Kymenlaakson älykkään erikoistumisen strategiasta voit lukea lisää täältä.

Kymenlaakso-ohjelma 2018-2021

Kymenlaakso-ohjelma 2018-2021

Kymenlaakso-ohjelma 2018-2021

Oheisesta kuvasta pääset lataamaan koko Kymenlaakso-ohjelman 2018-2021.

Lataa ohjelma tästä

Maakuntaohjelman 2018-2021 vertaisarviointi

 

Jaa artikkeli

Päivitetty 27 helmikuu 2024