Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Sähkön käyttö

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

 

Palaa edelliselle sivulle

Jaa artikkeli

Lisätietoja

Vuorinen Lotta
Suunnittelupäällikkö
+358 44 7170 533
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Yhdyskuntarakenne, kauppa ja elinkeinot, kulttuuriympäristöt, merialuesuunnittelu

Katso kaikki yhteystiedot

Lisätietoja

Hering Frank 
Suunnittelujohtaja
+358 50 308 7290
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Maakuntakaavoitus, liikennejärjestelmä, kansainväliset yhteydet, edunvalvonta, vastuualueen johtaja

Katso kaikki yhteystiedot

Lisätietoja

Tallinen Kirsi
Rahoitusasiantuntija
+358 40 653 5339
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Aluekehitysrahoitus, rahoitusviestintä

Katso kaikki yhteystiedot

Lisätietoja

Karhunen Anna-Riikka
Kehittämispäällikkö
+358 44 747 8503
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Aluekehitysrahoitus, kansainväliset ohjelmat

Katso kaikki yhteystiedot

Lisätietoja

Ronkanen Elina
Maakuntasuunnittelija
+358 44 747 8511
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Paikkatietohallinto, tietopalvelu, osallistaminen ja viestintä, virkistys ja tekninen huolto

Katso kaikki yhteystiedot

Lisätietoja

Kallström Riitta
Aluekehityspäällikkö
+358 50 368 3936
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Aluekehitys, aluekehitysrahoitus, liikennejärjestelmä, laajakaista, edunvalvonta

Katso kaikki yhteystiedot

Lisätietoja

Tolmunen Petri
Projektipäällikkö 
+358 44 747 8512
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

KymÄES 2.0 ja FutureECOM

Katso kaikki yhteystiedot

Lisätietoja

Vanhala Toni
Kansainvälisten asiain päällikkö
+358 40 5123356
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Kansainväliset ohjelmat ja -yhteydet, aluekehitys, aluekehitysrahoitus

Katso kaikki yhteystiedot

Lisätietoja

Hämäläinen Mia
Aluekehitysasiantuntija
+358 440 566 566
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Ennakointi, tilastot, osaaminen, matkailu, kulttuuri ja luovat alat

Katso kaikki yhteystiedot

Lisätietoja

Mikkola Jaakko
Maakuntajohtaja
Tel: +358 40 548 0311
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Maakunnan kehittäminen, edunvalvonta, kansainväliset yhteydet, viraston johtaja

Katso kaikki yhteystiedot

Lisätietoja

Lehtinen Jussi
Aluekehitysjohtaja
Tel: +358 400 644 206
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Aluekehityksen vastuualueen johtaminen, maakuntajohtajan sijainen

 

Katso kaikki yhteystiedot

Lisätietoja

Turkulainen Harri
Hallintojohtaja
Tel: +358 45 126 1619
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Hallinto, talous, viestintä, vastuualueen johtaja

Katso kaikki yhteystiedot

Lisätietoja

Ivakko Elina
Rehtori
Tel: +358 40 555 9094
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Kymenlaakson kesäyliopisto

Katso kaikki yhteystiedot

Lisätietoja

Leino Kaisa
Ympäristösuunnittelija
Tel: +358 44 747 8518
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuus, kestävä kehitys, luonnonvarat, vesistöt, kansainvälinen ympäristö- ja ilmastotyö, ympäristöpoliittinen neuvottelukunta

Katso kaikki yhteystiedot

Lisätietoja

Räty Ville
Maakuntasuunnittelija
Tel: +358 44 747 8508
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Liikenneasiat, maaseutu, matkailu, kalatalous

Katso kaikki yhteystiedot

Lue lisää...Sähkön käyttö

Äkillisen rakennemuutoksen suunnitelma 2023

Sunilan tehtaan sulkeminen ja useat muut tuotantolaitosten sulkemispäätökset ja sopeuttamistoimet maakunnassa johtivat tarpeeseen laatia äkillisen rakennemuutoksen ÄRM-suunnitelma. Kymenlaakson liitto kokosi alueen toimijat saman pöydän ääreen, jonka tuloksena syntyi yhteinen näkemys tilannekuvasta sekä suunnitelma maakunnan uudistumispotentiaalista ja toimenpiteistä rahoitustarpeineen. Kymenlaakson maakuntahallitus hyväksyi lopullisen ÄRM-suunnitelman 25.9.2023.

Valtioneuvoston päätös rakennemuutosrahoitukseksi

Valtioneuvosto on myöntänyt 9.11.2023 päätöksellään Kymenlaaksolle Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -määrärahan muodossa 6 miljoonaa euroa äkillisen rakennemuutostilanteen hoitoon. Uuden kasvun avaimia alueella etsitään erityisesti akkuteollisuudesta ja elintarvikesektorilta. Kymenlaakson kehittämispaketti on kooltaan kokonaisuudessaan noin 9 miljoonaa euroa.

Akke-rahoituksesta 3,8 miljoonaa euroa on tarkoitettu kohdennettavaksi akkuteollisuuteen Kotka-Haminassa. Tavoitteena on kansainvälisen akkutoimialan merkittävä teollinen keskittymä. Akkuteollisuutta alueella rahoittaa myös Business Finland. Elintarvikesektorin kehittämiseen Kouvolan alueella kohdistetaan Akke-rahoitusta 2,2 miljoonaa euroa. Yritysten kasvua tuetaan etenkin TKI-toimintaan panostamalla, korkeakouluyhteistyöllä ja yritysten kansainvälistymisen kautta.

Lisätoimina Työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee Kotka-Haminan seutukunnan siirtoa korkeamman tuen I-tukialueeksi aluetukikartan väliarvioinnissa. Korkeammaksi tukialueeksi siirtäminen tarkoittaisi mahdollisuutta myöntää yritysten investointeihin korkeampaa avustusta. Toteutuessaan muutos edellyttää myös EU-komission hyväksyntää.

Tutustu Kymenlaakson äkillisen rakennemuutoksen suunnitelmaan

Jaa artikkeli

Lue lisää...Äkillisen rakennemuutoksen suunnitelma 2023

Boost up JTF

 

 

 

Vauhtia oikeudenmukaiseen siirtymään Kymenlaaksossa - Boost up JTF -hanke

Vauhtia oikeudenmukaiseen siirtymään Kymenlaaksossa - Boost up JTF -hankkeen tavoitteena on alueellisen ja ylimaakunnallisen innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen tukeminen sekä rakennerahastotoiminnan laadukkuuden ja tunnettuuden lisääminen etenkin EU:n Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston JTF:n (Just Transition Fund) osalta. Lisäksi hankkeella parannetaan hanketoiminnan tavoitteellisuutta ja vaikuttavuutta. Tarkoituksena on myös parantaa yhteydenpitoa niin viranomaisten välillä kuin viranomaisten ja hanketoteuttajien kesken. Viestinnällä ja neuvonnalla on tärkeä asema JTF:n ja muiden EU-rahoitusmahdollisuuksien hyödyntämisessä. Lisäksi hanke tukee mm. Kymenlaakson maakuntaohjelman ja Kymenlaakson älykkään erikoistumisen strategian tavoitteiden toteuttamista. Kymenlaaksolle on suunnattu 32 miljoonaa euroa JTF-rahoitusta vuosille 2021-2027. 

JTF rahoituksen tavoitteet

JTF-rahoituksen tavoitteena on

  • Helpottaa ja hallita turvetuotannon vähentämisestä aiheutuvia aluetaloudellisia, sosiaalisia ja ympäristöllisiä vaikutuksia
  • Tukea vihreän talouden työpaikkojen ja liiketoimintamahdollisuuksien syntymistä, vihreän teknologian ratkaisujen kehittämistä sekä turvetuotantoalueiden ennallistamista ja jälkikäyttöä
  • Tukea alueiden elinkeinorakenteen monipuolistamista sekä uusien liiketoimintamahdollisuuksien kehittämistä
  • Edistää vihreää siirtymää tukemalla liiketoiminnan uudistamista sekä elinkeinoelämälähtöistä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa

Hankkeen rahoitus ja toteutusaika

Boost up JTF -hanketta rahoitetaan EU:n Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston varoista (Just Transition Fund, JTF). Hanke edistää Kymenlaakson JTF-siirtymäsuunnitelman toteutumista maakunnassa. 
Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto, JTF, on osa EU:n alue- ja rakennepolitiikan Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 -ohjelmaa. JTF tukee EU:n tavoitetta saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2050 mennessä. Koska kyseessä on uusi EU-rahoitusinstrumentti, on sen tunnetuksi tekeminen maakunnassa tärkeää. 

Boost up JTF -hankkeen kokonaisbudjetti on 227 316 € ja tukirahoitus tästä enintään 80 %:a.  
 
Boost up JTF -hanke käynnistyi 1.9.2023 ja päättyy 31.8.2025.

Lue lisää:

Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto - JTF

Kymenlaakson siirtymäsuunnitelma

Hankkeen yhteyshenkilöt:

Elina Haatainen, projektipäällikkö
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Puh. +358 40 735 6196

Paula Rissanen, projektiassistentti
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Puh. +358 44 700 7359

Jaa artikkeli

Lisätietoja

Vuorinen Lotta
Suunnittelupäällikkö
+358 44 7170 533
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Yhdyskuntarakenne, kauppa ja elinkeinot, kulttuuriympäristöt, merialuesuunnittelu

Katso kaikki yhteystiedot

Lisätietoja

Hering Frank 
Suunnittelujohtaja
+358 50 308 7290
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Maakuntakaavoitus, liikennejärjestelmä, kansainväliset yhteydet, edunvalvonta, vastuualueen johtaja

Katso kaikki yhteystiedot

Lisätietoja

Tallinen Kirsi
Rahoitusasiantuntija
+358 40 653 5339
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Aluekehitysrahoitus, rahoitusviestintä

Katso kaikki yhteystiedot

Lisätietoja

Karhunen Anna-Riikka
Kehittämispäällikkö
+358 44 747 8503
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Aluekehitysrahoitus, kansainväliset ohjelmat

Katso kaikki yhteystiedot

Lisätietoja

Ronkanen Elina
Maakuntasuunnittelija
+358 44 747 8511
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Paikkatietohallinto, tietopalvelu, osallistaminen ja viestintä, virkistys ja tekninen huolto

Katso kaikki yhteystiedot

Lisätietoja

Kallström Riitta
Aluekehityspäällikkö
+358 50 368 3936
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Aluekehitys, aluekehitysrahoitus, liikennejärjestelmä, laajakaista, edunvalvonta

Katso kaikki yhteystiedot

Lisätietoja

Tolmunen Petri
Projektipäällikkö 
+358 44 747 8512
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

KymÄES 2.0 ja FutureECOM

Katso kaikki yhteystiedot

Lisätietoja

Vanhala Toni
Kansainvälisten asiain päällikkö
+358 40 5123356
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Kansainväliset ohjelmat ja -yhteydet, aluekehitys, aluekehitysrahoitus

Katso kaikki yhteystiedot

Lisätietoja

Hämäläinen Mia
Aluekehitysasiantuntija
+358 440 566 566
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Ennakointi, tilastot, osaaminen, matkailu, kulttuuri ja luovat alat

Katso kaikki yhteystiedot

Lisätietoja

Mikkola Jaakko
Maakuntajohtaja
Tel: +358 40 548 0311
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Maakunnan kehittäminen, edunvalvonta, kansainväliset yhteydet, viraston johtaja

Katso kaikki yhteystiedot

Lisätietoja

Lehtinen Jussi
Aluekehitysjohtaja
Tel: +358 400 644 206
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Aluekehityksen vastuualueen johtaminen, maakuntajohtajan sijainen

 

Katso kaikki yhteystiedot

Lisätietoja

Turkulainen Harri
Hallintojohtaja
Tel: +358 45 126 1619
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Hallinto, talous, viestintä, vastuualueen johtaja

Katso kaikki yhteystiedot

Lisätietoja

Ivakko Elina
Rehtori
Tel: +358 40 555 9094
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Kymenlaakson kesäyliopisto

Katso kaikki yhteystiedot

Lisätietoja

Leino Kaisa
Ympäristösuunnittelija
Tel: +358 44 747 8518
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuus, kestävä kehitys, luonnonvarat, vesistöt, kansainvälinen ympäristö- ja ilmastotyö, ympäristöpoliittinen neuvottelukunta

Katso kaikki yhteystiedot

Lisätietoja

Räty Ville
Maakuntasuunnittelija
Tel: +358 44 747 8508
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Liikenneasiat, maaseutu, matkailu, kalatalous

Katso kaikki yhteystiedot

Lue lisää...Boost up JTF