Maakunnan kehityksen kärjessä

Ota kantaa ja vaikuta rakennerahastokauden valmisteluun. Kymenlaaksosta vasta vähän vastauksia!

Työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee yhdessä maakunnan liittojen ja ELY-keskusten, ministeriöiden ja järjestöjen kanssa seuraavaa EU:n alue- ja rakennepolitiikan kauden 2021-2027 ohjelmatyötä.

Valmistelussa on kartoitettu toimintaympäristön haasteita elinkeinoelämän ja yritystoiminnan kehittämisessä, vähähiilisen talouden edistämisessä ja ilmastonmuutoksen hillinnässä, saavutettavuudessa ja liikenteessä, työllisyydessä ja osaamisessa sekä sosiaalisen osallisuuden edistämisessä ja köyhyyden torjumisessa.

Kysely auki 18.1.2019 asti

TEM pyytää sidosryhmiä, kumppaneita ja EU-rahoituksen hyödynsaajia ottamaan kantaa keskeisiin haasteisiin Otakantaa.fi-kyselyssä. Palautetta hyödynnetään ohjelmakauden valmistelussa. Kyselyyn voi vastata 18.1.2019 asti.

Kuluvalla ohjelmakaudella 2014-2020 Suomessa toteutetaan Kestävää kasvu ja työtä ohjelmaa, jonka kokonaisbudjetti on noin 2,6 miljardia euroa. Lisätietoja rakennerahastotoiminnasta rakennerahastot.fi

Hiilineutraali Kymenlaakso 2040 -tiekartta

Ilmastonmuutoksen hillitseminen vaatii välittömiä toimia myös Kymenlaaksossa. Kymenlaakson maakuntaohjelman tavoitteena on, että Kymenlaakso on hiilineutraali vuoteen 2040 mennessä. Hiilineutraaliuden saavuttamiseksi laaditaan tiekartta vuoden 2019 aikana.

Tiekartassa esitetään eri sektoreiden (mm. teollisuuden, energiankulutuksen ja -tuotannon, liikenteen, jätehuollon sekä maatalouden) parhaimmat ja kustannustehokkaimmat päästöjä vähentävät toimenpiteet ja arvioidaan Kymenlaakson kasvihuonekaasupäästöjen kehitys sek-toreittain ja kunnittain vuodesta 1990 vuoteen 2040. Lisäksi tiekartassa selvitetään maakunnan materiaalivirtoja sekä hiilinieluja ja -varastoja.  

Kymenlaakson kasvihuonekaasupäästöt ovat jo tietyillä sektoreilla laskusuunnassa: esimerkiksi uusiutuvan energian osuus on korkea, ja teollisuuden päästöt ovat laskeneet merkittävästi. Bio- ja kiertotalouden edistämishankkeita on runsaasti, ja useilla yrityksillä ja kunnilla on omat ympäristöjärjestelmänsä ja -ohjelmansa. Haasteitakin riittää, sillä esimerkiksi liikenteen päästöt eivät ole laskeneet, ja luonnon monimuotoisuus köyhtyy Kymenlaaksossakin.

Hiilineutraaliustavoite saavutetaan, jos vuosittaisia päästöjä vähennetään 80 % vuoden 1990 tasosta ja loput 20 % kompensoidaan. Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan mukaan kaikki sidosryhmät viranomaisista yrityksiin, järjestöihin, päättäjiin ja asukkaisiin. Maaliskuussa 2019 järjestetään sidosryhmätyöpajoja eri teemoista, huhtikuussa julkaistaan asukkaille suunnattu kysely, ja kesäkuussa järjestetään maakuntavaltuuston seminaari.

Tiekarttatyötä johtaa Kymenlaakson Liitto, ja konsulttina toimii Ramboll Oy. Hiilineutraali Kymenlaakso 2040 -tiekartta korvaa valmistuessaan Kymenlaakson Ilmasto- ja energiastrategian 2011-2020.

Lisätietoja:

-    ympäristösuunnittelija Anna-Riikka Karhunen, p. 044 747 8503, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

-    Internet: https://www.kymenlaakso.fi/aluekehitys/hiilineutraali-kymenlaakso-2040

-    Twitter: #hiilineutraaliKymenlaakso

HALLINTOASSISTENTIN PAIKKA AVOINNA

Varautuessaan maakuntauudistuksen toimeenpanoon Kymenlaakson Liitto hakee hallintoassistenttia tässä vaiheessa noin kuuden kuukauden määräaikaiseen tehtävään. Tehtävä jatkuu, mikäli maakuntauudistuslainsäädäntö hyväksytään eduskunnassa.

Hallintoassistentin pääasiallisina tehtävinä ovat maakuntajohtajan sihteerin sekä erilaiset hallinnon vastuualueen tehtävät kuten toimielinten esityslistojen ja pöytäkirjojen valmistelu. Liiton asianhallintajärjestelmä on IGM ja tulevan maakunnan asianhallintajärjestelmä on Tweb.

Kelpoisuusvaatimuksena on toisen asteen ammatillinen tutkinto ja hyvä toimistojärjestelmien tuntemus. Arvostamme kunnallisen päätöksentekomenettelyn tuntemusta sekä kokemusta sihteerin tehtävien hoidosta

Työpaikka sijaitsee Kotkan Karhulassa maakuntatalolla.

Hakuaika: 9.1.2019 - 23.1.2019 15.00
Työsuhteen kesto: määräaikainen
Työ alkaa: mahdollisimman pian
Palkka: KVTES

Hakemukset tehtävään kuntarekryn kautta tai vaihtoehtoisesti Kymenlaakson Liittoon osoitteella Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. / PL 35, 48601 Kotka (käyntiosoite Karhulantie 36 B, 48600 Kotka.)
Organisaation kuvaus

Uusi maakunta käynnistyy 1.1.2021, mikäli eduskunta hyväksyy sote- ja maakuntauudistusta koskevan lainsäädännön.
Yhteystiedot

maakuntajohtaja Jaakko Mikkola gsm 040 548 0311; Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

MAAKUNTAUUDISTUS ETSII MUUTOSASSISTENTTIA

Varautuessaan maakuntauudistuksen toimeenpanoon Kymenlaakson Liitto hakee muutosassistenttia tässä vaiheessa noin kahden kuukauden määräaikaiseen tehtävään, joka täytetään valtionrahoituksen perusteella. Tehtävä jatkuu, mikäli maakuntauudistuslainsäädäntö hyväksytään eduskunnassa.

Muutosassistentin pääasiallisina tehtävinä ovat muutosjohdon ja vastuuvalmistelijoiden tehtäviä tukevat monipuoliset toimistopalvelutehtävät.

Kelpoisuusvaatimuksena on toisen asteen ammatillinen tutkinto ja perehtyneisyys toimistojärjestelmiin.

Työpaikka sijaitsee Kotkan Karhulassa muutostoimistossa.

Hakuaika: 9.1.2019 - 23.1.2019 klo 15.00
Työsuhteen kesto: määräaikainen
Työ alkaa: mahdollisimman pian
Palkkaus: KVTES

Hakemukset tehtävään kuntarekryn kautta tai vaihtoehtoisesti Kymenlaakson Liittoon osoitteella Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. / PL 35, 48601 Kotka (käyntiosoite Karhulantie 36 B, 48600 Kotka.)
Organisaation kuvaus

Uusi maakunta käynnistyy 1.1.2021, mikäli eduskunta hyväksyy sote- ja maakuntauudistusta koskevan lainsäädännön.
Yhteystiedot

muutosjohtaja Jussi Lehtinen gsm 0400 644 206; Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Smart-up Innovation Camp Potsdam 28.–30.11.2018

Experts on co-creation and innovation from the Baltic Sea Region gathered to deepen dialogue between science and local community at the Potsdam-Golm Science Park.
Brandenburg Ministry of Justice and for Europe and Consumer Protection, Potsdam-Golm Science Park and Aalto University organized the Brandenburg Innovation Camp to work on building active dialogue, inclusive innovation and blending of local knowledge systems to create the necessary momentum for tackling societal challenges. The camp is a part of the innovation camp series of the Smart-up BSR project led by Professor Taina Tukiainen of Aalto University.
The relationship between science and society has transformed greatly under the pressure of serious societal challenges. For example, the urgency to stop climate change calls for solu-tions, which fall beyond mere scientific and technologic factors, but rather depend on how well scientific reasoning and technological solutions are communicated, understood, accept-ed and enacted upon on a societal level. How is one to achieve such goals with institutional means on the regional level?
The Brandenburg Innovation Camp was aspiring to develop ideas on how science parks could promote interaction between businesses, civic society organizations and local community with the aim of addressing societal needs and promoting regional development.
On a higher level, the results of the camp will be utilised on the European-level helping to develop evidence-informed policy and decision-making.
More information about the Brandenburg Innovation Camp and the Smart-up BSR project: https://smartup-bsr.eu/brandenburg/
Marja Holopainen, 040 190 2514, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.