Maakunnan kehityksen kärjessä

Ensimmäinen "Kohti hiilineutraalia Kymenlaaksoa - uutiskirje" on julkaistu

Kymenlaakson tavoitteena on olla hiilineutraali maakunta. Kymenlaakson liiton tärkeimpiä tehtäviä hiilineutraaliuden saavuttamiseksi ovat mm. tavoitteen huomioiminen maakuntaohjelmassa, liikennejärjestelmäsuunnittelussa, maakuntakaavoituksessa ja hankerahoituksessa sekä Hiilineutraali Kymenlaakso -tiekartan koordinointi ja seuranta. Kesäyliopiston tärkeä tehtävä on lisätä maakunnan ympäristöosaamista ja -tietoisuutta.

Uutiskirjeessä tulemme säännöllisesti kertomaan  kymenlaaksolaisille erilaisista alueellamme tehtävistä toimista tavoitteen saavuttamiseksi. 

Ensimmäisessä uutiskirjeessä kerromme mm.

- kuinka ilmastonmuutos näkyy Kymenlaakson maakuntakaavaratkaisuissa
- kuinka jatkuvalla liikennejärjestelmätyöllä vaikutetaan liikenteen kasvihuonepäästöjen vähentämiseen,
- millä tasolla kymenlaaksolaisten ympäristöosaaminen on

ja monta muuta mielenkiintoista uutista.

Lue Kohti hiilineutraalia Kymenlaaksoa Uutiskirje 1/2020 tästä.

Hallintopäällikön virkailmoitus

Hallintopäällikkö toimii hallinto ja talous -vastuualueen johtajana. Hän vastaa liiton hallinnon, talouden ja viestinnän johtamisesta, osallistuu viraston toiminnan kehittämiseen ja vastuualueensa edunvalvontatyöhön ja toimii maakuntajohtajan sijaisena. Mikäli Kymenlaakson liitosta tulee ohjelmakaudella 2021-2027 välittävä viranomainen, hallintopäällikkö vastaa liiton kansallisen ja EU-kehittämisrahoituksen hallinnointitehtävistä. Hallintopäällikkö toimii maakuntavaltuuston ja maakuntahallituksen sihteerinä.

Kelpoisuusvaatimuksena virkaan vaadimme soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa sekä kokemusta kunnallishallinnon johtamistehtävistä. Arvostamme myös maakuntaliittojen tehtäväalueen tuntemusta, aktiivista kehittämisotetta ja vahvaa sitoutumista Kymenlaakson maakunnan kehittämiseen.

Edellytämme tietotekniikan ja maakunnan strategiseen kehittämiseen liittyvää osaamista ja näkemystä. Hyvät digitaaliset sekä vuorovaikutus- että esiintymistaidot ovat viran menestyksellisen hoitamisen edellytys.

Kielitaitovaatimuksena on hyvä suomen ja englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito ja tyydyttävä ruotsinkielinen taito.

Virka täytetään 1.1.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan. Virassa noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa. Virkaan valittavan on toimitettava työnantajalle lääkärintodistus terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista.

Hallintopäällikön tehtäväkohtainen palkka on 5014,44 euroa/kk, lisät KVTES:n mukaisesti.

Hakemukset pyydämme toimittamaan sähköisesti kuntarekry.fi kautta 31.8.2020 klo 15 mennessä.

Lisätietoja virasta antaa maakuntajohtaja Jaakko Mikkola, gsm: +358 40 548 0311

Kouvolassa 7.8.2020

Maakuntahallitus

Kotiseudulle apurahat haettavissa

Kotiseudulle-apurahat ovat elokuun ajan haettavissa osoitteessa www.bit.ly/Kotiseudulle. Hakulomake sulkeutuu 31.8. klo 16. Kotiseudulle-apurahat on tarkoitettu uutta luovaan ja toimintaa kehittävään kotiseututyöhön. Hakijan tulee olla rekisteröity yhteisö. Apurahat ovat suuruudeltaan 500–3000 euroa.
Apurahaa voi hakea vain sähköisellä lomakkeella. Tiedusteluihin vastataan vain hakuaikana sähköpostitse arkisin klo 9–15 osoitteessa Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.. Kannattaa laatia hakemus ajoissa. Emme välttämättä ehdi paneutua viimeisenä päivänä kaikkiin tiedusteluihin, ja teknisiin ongelmiinkin on hyvä varautua.
Apurahoja myönnetään
• uudenlaisen kotiseututyön toimintamallien kehittämiseen ja levittämiseen
• kestävää kehitystä edistävään kotiseututyöhön ja siihen liittyvien toimintamallien kehittämiseen ja levittämiseen
• asukkaiden tasavertaisuutta ja kulttuurista moninaisuutta huomioivaan kotiseututyöhön ja siihen liittyvien toimintamallien kehittämiseen ja levittämiseen
• alueellisiin koulutus- tai kehittämistapahtumiin tai viestintäkampanjoihin edellä mainituista teemoista
Kotiseutuliiton hallitus päättää apurahojen saajista lokakuun lopulla. Päätökset julkistetaan marraskuussa, jonka jälkeen rahoitus on käytettävissä. Käyttöaikaa on seuraavan kalenterivuoden loppuun.
Apurahan saajien valinnassa etusijalla ovat toimintamallit, joita muutkin yhdistykset ja yhteisöt voivat ottaa käyttöönsä. Valinnassa painotetaan hankkeita, jotka vaikuttavat kotiseututyöhön laajemmin kuin vain hakijayhteisössään.
Hakuohjeet: www.kotiseutuliitto.fi/toiminta/kotiseudulle/kotiseudulle-apurahojen-hakuohjeet

Liisa Lohtander
järjestöpäällikkö
SUOMEN KOTISEUTULIITTO

Maakuntakaavan 2040 maakuntavaltuuston hyväksymispäätös

Kymenlaakson maakuntakaava 2040

Maankäyttö- ja rakennuslain 67 §:n mukaisesti saatamme tietoonne, että maakuntavaltuusto hyväksyi yksimielisesti kokouksessaan 15.6. Kymenlaakson maakuntakaavan 2040. Maakuntakaava-aineisto on nähtävissä Kymenlaakson liiton verkkosivuilla osoitteessa: https://www.kymenlaakso.fi/maakuntakaava/maakuntakaava2040/hyvaeksytty-maakuntakaava

Maankäyttö- ja rakennuslain 188 §:n mukaisesti maakuntakaavan hyväksymistä koskevaan päätökseen on mahdollista hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Tarkemmat tiedot valitusajasta ilmenevät maakuntavaltuuston päätökseen liitetystä valitusosoituksesta.

Maakuntavaltuuston pöytäkirjaan ja sen liitteenä olevaan valitusosoitukseen voi tutustua 18.06.2020 alkaen Kymenlaakson liiton verkkosivuilla: http://kymenlaaksonliitto.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?+bid=216

Pöytäkirjanotetta koskevat tiedustelut ja pyynnöt pyydämme lähettämään ensisijaisesti Kymenlaakson liiton viraston sähköpostiin: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Postiosoite: PL 2, 45101 Kouvola
Käyntiosoite: Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Sähköpostiosoite: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Puhelinnumero: gsm: +358 44 747 8517 3.7.2020 asti ja 6.7.2020 alkaen gsm +358 44 747 8507

Kirjaamon aukioloaika on maanantaisin ja perjantaisin klo 9 - 15.

Lisätietoja Kymenlaakson maakuntakaavasta 2040 antaa suunnittelujohtaja Frank Hering Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. p. 050 308 7290 tai suunnitteluinsinööri Lotta Vuorinen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. p. 044 717 0533

Kymenlaakso vahvistaa TKI-yhteistyötään

Kymenlaakson aluekehittäjätahot ovat perustaneet eilen 17.6.2020 Kymenlaakson korkeakouluyhdistys ry:n. Sen tehtävänä on vahvistaa Kymenlaakson tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa sekä lisätä yhteistyötä Kaakkois-Suomessa toimivien yliopistojen ja ammattikorkeakoulun sekä vapaan sivistystyön oppilaitosten kanssa, tieteellisen tutkimustyön vahvistamiseksi. Tutkimusalojen valinnoissa painotetaan erityisesti Kymenlaakson älykkään erikoistumisen strategian mukaisia kärkialoja. Kymenlaakson korkeakouluyhdistys ry:n perustamiskokous pidettiin keskiviikkona 17.6.2020 Kotkassa.

Korkeakouluyhdistyksen perustajajäseniksi kutsutut tahot jakavat yhteisen huolen maakunnan tulevaisuudesta. Tarvitaan laajaa yhteistyötä sekä uusia investointeja ja innovaatioita aluekehitystyön tueksi. Kymenlaakson korkeakouluyhdistys mahdollistaa rahoituksen kokoajana laajapohjaisemman yliopistotason tutkimuksen rahoituksen saamisen maakuntaan. Yhdistyksen perustamisella tavoitellaan maakunnan tki-menojen lisäämistä vähintään koko Suomen keskitasolle, toteaa perustamisprosessia johtanut maakuntajohtaja Jaakko Mikkola.

Kymenlaaksossa on käynnissä useita merkittäviä teollisuuden investointiprojekteja. Jo päätetyt sekä tulevat sijoittumis- ja investointiprojektit tarvitsevat korkeatasoista tutkimusta oman tki-toimintansa tueksi sekä uusien tuotteiden ja yritystoiminnan aikaan saamiseksi. Kymenlaakson kanssa sijoittuvista yrityksistä kilpailevilla seuduilla on olemassa vakiintunutta tki-yhteistyötä yliopistojen kanss.  Tämä on ollut näiden seutujen selkeä kilpailuetu. Useat yritykset, aluekehittäjätahot, korkeakoulut ja yliopistot sekä kulttuuria ja tiedettä rahoittavat tahot ovat jo pidempään olleet huolestuneita yritysten tki-rahoituksen vähyydestä Kymenlaaksossa.

Kymenlaakson korkeakouluyhdistyksen koordinoinnista vastaa Kymenlaakson liiton osana toimiva Kymenlaakson kesäyliopisto. Yhdistyksen perustamisasiakirjan allekirjoittivat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun, Kymenlaakson kauppakamarin, Kymen yrittäjien, Kouvola Innovation Oy:n, Cursor Oy:n, Kymenlaakson liiton ja Kymenlaakson kesäyliopiston johto. Myöhemmin jäseniksi voidaan kutsua myös muita toimijoita.

Kymenlaakson korkeakouluyhdistys ry on ”Kymenlaakson TKI-osaamisen vahvistaja ja uudistumisen mahdollistaja!”

 Lisätietoja:
Jaakko Mikkola
maakuntajohtaja
Kymenlaakson liitto
puh: +358 40 548 0311
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Elina Ivakko
rehtori
Kymenlaakson kesäyliopisto
puh. +358 40 555 9094
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.