Maakunnan kehityksen kärjessä

Kymenlaakson maakuntakaavan 2040 luonnosaineisto nähtävillä 27.8.-7.10.2018.

Kymenlaakson maakuntakaavan 2040 luonnos on  nähtävillä 27.8.-7.10.2018.

Kymenlaakson maakuntahallitus on kokouksessaan 13.8.2018 päättänyt asettaa Kymenlaakson maakuntakaavan 2040 kaavaluonnosaineiston julkisesti nähtäville maankäyttö- ja rakennuslain 62 § mukaisesti. Käsillä oleva maakuntakaava on ns. kokonaismaakuntakaava, joka sisältää maakunnan kokonaisuudessaan, ja jossa käsitellään kaikki maakuntakaavan osa-alueet. Tullessaan lainvoimaiseksi kokonaismaakuntakaava kumoaa aiemmat vaihemaakuntakaavat.

Maakuntakaavan tärkein tehtävä on yhteensovittaa erilaiset alueiden käytön tarpeet ja edistää kestävää kehitystä. Kymenlaakson kokonaismaakuntakaavan keskeisenä tavoitteena on luoda edellytykset hyvälle elin- ja toimintaympäristölle ja sitä kautta vahvistaa Kymenlaakson kilpailukykyä. Maakuntakaavalla kehitetään sosiaalisesti, taloudellisesti ja ympäristön kannalta vastuullista yhdyskuntarakennetta sekä tuetaan luonnonvarojen kestävää käyttöä ja yhdyskuntarakenteen ekotehokkuutta. Avainteemoja ovat mm. Kymenlaakson yhdyskunta- ja taajamarakenne, sini-viherrakenne sekä elinkeinoelämän tarpeet. Parhaimmillaan toimiva maakuntakaava näkyy palveluiden saatavuutena, liikenteen sujuvuutena ja luonnon hyvinvointina.

Osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä maakuntakaavaluonnoksesta ja valmisteluaineistosta nähtävilläoloaikana (MRA 30 §). Kirjalliset mielipiteet tulee toimittaa 7.10.2018 mennessä Kymenlaakson maakuntahallitukselle osoitettuna sähköpostilla osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. tai postitse/ tuotuna osoitteella Kymenlaakson Liitto, Karhulantie 36 B, PL 35, 48601 Kotka. 

Kaavaluonnos sekä siihen liittyvä valmisteluaineisto on nähtävillä 27.8.-7.10.2018 välisen ajan Kymenlaakson Liiton toimistossa (Karhulantie 36 B, Kotka) ma-pe klo 9-15 sekä Kymenlaakson kaupunkien ja kuntien virastoissa niiden aukioloaikoina. Aineisto on lisäksi nähtävillä Kymenlaakson Liiton kotisivuilla osoitteessa www.kymenlaakso.fi .e-max.it: your social media marketing partner