Maakunnan kehityksen kärjessä
  • Etusivu
  • Ajankohtaista
  • Kymenlaakso, Finland, Exploring a Blockchain Technologies and Regional Drone Experiments for Industry 4.0

Kymenlaakso valvoi etujaan EU:n tulevalle ohjelmakaudelle 2021-2027

Kymenlaakso osallistui viimeviikon lopulla CPMR:n 46. yleiskokoukseen Madeiralla. Suomalaisten maakuntien näkemykset kirjattiin kokouksen päätösasiakirjaan (Final Degleration). Kokouksen agendalla oli vahvasti EU:n tulevan ohjelmakauden linjaukset. ajankohta kannanotoille on ohjelmakauden valmistelun kannalta elintärkeä. 

Erityistä huolta osoitimme Euroopan komission aluepolitiikan linjauksiin, jonka mukaan rajat ylittävän yhteistyön ohjelmat yhdistettäisiin yleisemmäksi, kansainvälisen yhteistyön ja merialueiden ohjelmaksi. Yleiskokouksen päätöksellä järjestö päätti tukea nykyistä mallia rajat ylittävän yhteistyön ohjelmista. Kymenlaakso kuuluu alueena Keskisen Itämeren ohjelma-alueeseen (Central Baltic).  
Komission ehdotuksen riskinä on, että yhä harvemmat tahot pystyisivät hyödyntämään kaavaillun ohjelman rahoitusta. Itämeren alueen tärkeä tutkimus- ja kehittämistyö sekä kilpailukykyä ja hyvinvointia lisäävät uudet hankkeet jäisivät toteuttamatta.

Tähän asti Kymenlaakson hanketoteuttajat ovat hyödyntäneet ohjelmaa yrittäjyyskasvatuksen, koulutuksen, digitalisaation, liikenteen, meriliikenteen,  - turvallisuuden sekä meriympäristöä suojeleviin hankkeisiin. Em. hankkeiden kokonaisrahoitus ylsi edellisellä rahoituskaudella 33,8 milj. euroon. Meneillään olevien hankkeiden Kymenlaakson rahoituksen osuus on jo 3,8 milj. euroa. Ohjelman tarjoamasta rahoitusmahdollisuudesta halutaan jatkossakin pitää kiinni.

Edunvalvontatehtävät EU:n suuntaan kuuluvat Kymenlaakson Liiton tehtäviin. CPMR on Euroopan alueiden välinen yhteistyöjärjestö. Järjestö toimii vahvana vaikuttajana EU:n suuntaan jäsenalueidensa puolesta. Siihen kuuluu 160 aluetta Euroopan 28 maasta.
Kymenlaaksolla on tällä hetkellä järjestössä kaksi mandaattia. Maakuntahallituksen jäsen Sami Virtanen on nimetty Itämerikomission hallituksen varajäseneksi, sekä Kai Holmberg, joka jättää tehtävänsä tämän vuoden päätyttyä Itämerikomission liikennetyöryhmän monivuotisena puheenjohtajana.

Järjestön keskeisiä edunvalvontateemoja ovat meri- ja liikennekysymykset, aluekehitys, energiapolitiikka, tutkimustoiminta. Järjestöllä on käytettävänään huomattava asiantuntemus ja korkeatasoiset verkostot.

Lue lisää: https://cpmr.org/

P.H

e-max.it: your social media marketing partner