Maakunnan kehityksen kärjessä

Kymenlaakso mukana kehittämässä digitaalisia B2B - kaupankäynnin mahdollisuuksia

 

On arvioitu, että vuonna 2020 B2B-sähköinen kaupankäynti EU:ssa tulee olemaan kaksi kertaa suurempi kuin B2C:n myynti, mikä osoittaa, että pk-yrityksille on valtavasti käyttämätöntä potentiaalia EU:n alueella. On vaarana, että edelläkävijät vievät markkinan, sillä useimmat pk-yritykset eivät ole ottaneet edes ensimmäistä askelta tähän suuntaan. B2B-sähköisen kaupankäynnin onnistuminen edellyttää panostusta yhtiön sisäisissä prosesseissa, sillä tämä voi lisätä liikevaihtoa dramaattisesti. Pk-yritysten sisäisten prosessien digitointi ja automatisointi on avainasemassa globaalin sähköisen kaupankäynnin kohottamiseen liittyvän vaatimuksen hallitsemiseksi ja ylläpitämiseksi samalla kun varmistetaan taloudellinen voitto.
Digitaalisen yhtenäismarkkinoiden luominen on yksi Euroopan komission kymmenestä ensisijaisesta tavoitteesta. Yleisenä tavoitteena on vähentää esteitä, sääntelyä tai muulla tavoin vapauttaa verkkomahdollisuuksia Euroopassa, jotta voidaan luoda rajattomat markkinat, joilla on yhdenmukaistettu lainsäädäntö ja säännöt. Euroopan komissio on todennut tämän jo toukokuussa 2015 järjestetyssä DSM-strategiassa, jonka tarkoituksena on poistaa keskeiset erot verkko- ja offline-maailmojen väliltä ja poistaa rajat ylittävän online-toiminnan esteet ja parantaa näin B2B-sähköistä kaupankäyntiä.

Future Ecom:n painottaa
- Poliittiset päättäjien ja kehitysyhtiöiden EU:n alueella, on ymmärrettävä pk-yritysten keskeiset esteet maailmanlaajuisen Internet-pohjaisen markkinan hyödyntämiseksi yleisesti ja erityisesti digitalisaation ja automaation tehostamisessa.
- Tämä tapahtuu vaihtamalla kokemuksia ja hyviä käytäntöjä 8 EU-maassa. Kymenlaaksosta hankkeessa ovat mukana Cursor Oy sekä Kymenlaakson Liitto. Hankkeeseen osallistuu partnereita Britanniasta, Tanskasta, Saksasta, Italiasta, Liettuasta, Portugalista ja Kreikasta.


e-max.it: your social media marketing partner