Maakunnan kehityksen kärjessä

Osallistuminen kulttuuriin on kaikkien oikeus

Taiteen hyvinvointivaikutusten tutkimus- ja kehitystoiminta sekä kulttuuristen hyvinvointipalveluiden tuottaminen on kasvanut viime vuosina voimakkaasti. Toimintaa on kehitetty lukuisissa hankkeissa ja saadut kokemukset ovat olleet hyviä. Useissa tutkimuksissa on osoitettu taiteen ja kulttuurin myönteiset vaikutukset hyvinvointiin ja koettuun terveyteen. Hallituksen kärkihankkeet - Prosenttitaiteen periaatteen laajentaminen - ovat mahdollistaneet kulttuurihyvinvointityön valtakunnallisen jalkauttamisen. Päämääränä on, että taide olisi luonteva osa jokapäiväistä elämää. Taidetoiminnan vakiintuminen yhteiskunnan eri sektoreille tarvitsee sitoutuneita kumppaneita, toimivia rahoitusmalleja ja konkreettisia toimia.  

Kymenlaakson Terveyttä kulttuurista -verkoston olemassaolo mahdollisti Kymenlaakson mukaanpääsyn kuuden maakunnan alueella toteutettuun Kulttuurisote-kumppanuushankkeeseen. Hanke toteutui vuoden 2018 aikana. Kymenlaaksossa Kulttuurisotehankkeen osatoteuttajana toimi sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Carea (1.1.2019 alkaen Kymsote) ja ohjausryhmänä alueellinen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen -ryhmä. Hankkeen käytännön koordinoinnista vastasi kouvolalainen teatteri- ja draama-alan toimija Piia Kleimola työparinaan Kotkan kaupungin mielenterveys- ja päihdepalvelujen johtaja Heli Kainulainen. Käytännön toteutuksessa työparityöskentely sekä taiteen että soten näkökulmasta koettiin erittäin rikkaaksi. Samoin maakunnallisuus toteutui vastaavien ollessa eri toiminta-alueilta. 

Kulttuurisote-hankevuosi mahdollisti Kymenlaaksossa Kulttuurihyvinvoinnin konkreettisen käynnistämisen sekä etenkin tavoitteen juurruttamiseen. Kulttuurisote hankkeen yhteenveto kiteytyi siihen, miten toistuvuuden merkitys korostuu. Kulttuurihyvinvoinnin on kuljettava fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin rinnalla alusta alkaen kaikilla rajapinnoilla (mm. hoito- ja kuntoutussuunnitelmat, verkostopalaverit yms.). Tämä mahdollistuu vain, kun taide ja kulttuuri on henkilöstön tietoisuudessa, puheissa ja palveluohjauksessa. Taiteen ja kulttuurin mahdollisuuksia ei hoito- tai hoivatyössä useinkaan osata ajatella, jollei taide tai kulttuuri ole valmiiksi olennaisena osana omaa persoonaa. Kun taiteen ja kulttuurin hyvinvointimerkitykset tiedostaa, osaa niitä tarjota ja mahdollistaa myös asiakkaille. Taidetoiminta ei saa olla henkilöstölle lisävaatimus, vaan päinvastoin iloa, valoa ja toivoa tuova lisäelementti. Myös henkilöstölle itselleen.

 Ja työ jatkuu! Kymenlaakson liitto sai Taiteen edistämiskeskuksen myöntämää valtionavustusta 25 000 € Kulttuurisote-hankkeen aikana aloitettujen kulttuurihyvinvointitoimenpiteiden jatkamiseen ja viemiseen konkretian asteelle Kymenlaaksossa. Avustuksella varmistetaan hyvien toimintamallien juurtuminen ja toimeenpano ja taataan, että jo rahoitusta saaneet kärkihanketoimijat pystyvät viemään hankkeensa loppuun maakunta- ja sote-uudistuksen kaaduttua. Kymenlaaksossa kohderyhmänä on päihde- ja mielenterveyskuntoutujat sekä henkilökunta ja opiskelijat. Kulttuurihyvinvoinnin tietoisuutta lisätään lyhytkestoisten tietoiskujen ja kokemuksellisten koulutuspäivien avulla. Hankkeessa tehdään yhteistyötä Etelä-Karjalan Jakkara-hankkeen kanssa. Jakkara-hanketta hallinnoi Eksote. Kymenlaakson Kulttuurisote -hanke toteutuu ajalla 1.4.–31.12.2019.

Kymenlaakson terveyttä kulttuurista -verkoston perusti keväällä 2017 joukko ihmisiä, joiden sydäntä lähellä on hyvinvoinnin edistäminen taiteen ja kulttuurin keinoin. Verkostossa on mukana yli sata monella rajapinnalla toimivaa taide- ja sote-alan ammattilaista, yritystä, yhdistystä ja organisaatiota. Verkosto kehittää alojen ja toimijoiden välistä yhteistyötä sekä jakaa tietoa, kokemuksia ja osaamista. Verkosto on ollut perustamisestaan asti hyvin aktiivinen ja vireä. Toimijoilla on vahva tahtotila kehittää ja vakiinnuttaa alueellista kulttuurihyvinvointityötä. Verkoston jäseniä aktivoidaan hakemaan apurahoja ja hankkeita sekä rohkeasti tarjoamaan erilaisiin yhteyksiin työparityöskentelyä (sote+taide). Taide ja kulttuuripuolen toimijoita rohkaistaan tuotteistukseen. Kymenlaakso on mukana jakoon.fi palvelun kehittämistyössä. Jakoon.fi on pilvipalvelu, jonka tavoite on saada taide ja kulttuurihyvinvointipalvelujen tarjonta kohtaamaan kysyntä.
Toimiva palvelutarjotin ja välitystoiminta on kulttuurihyvinvointityön seuraava työsarka. Yhteistyössä on voimaa - tässäkin!

Kymenlaakson hyvinvointia kulttuurista -verkoston Facebook-sivut »
Piia Kleimola
P. 040 548 8016, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
www.toimintavoima.fi

e-max.it: your social media marketing partner