Maakunnan kehityksen kärjessä

Suomen kestävän kasvun-ohjelman maakuntakierros jalkautui Kymenlaaksoon 9.10.2020

Lähes sata kymenlaaksolaista toimijaa osallistui perjantaina 9.10. Suomen kestävän kasvun – ohjelman maakuntakierroksen Kymenlaakson tapahtumaan Kouvolassa. VM:n jalkautumisella maakuntiin on tärkeä rooli Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman laadinnassa, vuorovaikutuksessa alueiden ja yritysten suuntaan. Ministeri Paatero muistutti puheenvuorossaan, että tulevaa rahoitusta ei kohdenneta alueellisesti, vaan teemoittain. Ohjelma rahoitetaan EU:n Elpymis- ja Palautumistukivälineellä (RRF), jonka osuus on 2,3 mrd euroa sekä muiden ohjelmien lisärahoituksella 0,7 mrd euroa. Rahat tulee olla käytetty kolmen vuoden aikana, totesi ministeri Paatero puheenvuorossaan. Varsinaisten hankkeiden toteutuksen aika on 2021 alkupuolelta eteenpäin. Toteutusaikataulu tukee nimenomaan nopeaa vaikuttavuutta.

Kestävän kasvun ohjelman teemoja on kaikkiaan kuusi, mm. vihreä siirtymä, kestävä infrastruktuuri ja digitalisaation vahvistaminen. Näiden teemojen alla Kymenlaaksosta löytyy vahvaa osaamista sekä tahtotila ja näkemys kehitystyöhön. Sen osoittivat alueen eri toimijoiden puheenvuorot, joissa nousivat esiin mm. akkuklusterin kehittäminen Kotka-Haminaseudulla, Kouvolan aseman vahvistaminen rautateiden merkittävimpänä kansallisena solmukohtana RRT- kokonaisuudella, sekä alueen vahva metsäteollisuuden muutos perinteisimmiltä tuotteilta, kohti kierrätettäviä materiaaleja sekä biopolttoaineiden valmistusta. Digitalisaation hyödyntäminen toteutuu maakunnassa mm. logistiikkassa ja kyberturvallisuuden osaamis- ja peliliiketoiminnan kehittämisellä. Logistiikka-alan uutena kehityskohteena on Pyhtään sähköisen ilmailun keskittymän, Helsinki East-Aerodromen kehittäminen osana laajempaa Suomen ilmailuliikenteen muutosta.

Alueen edustajien puheenvuoroissa nousi esiin maakunnan kannalta keskeisten hankkeiden merkitys kansallisesti. Lisäksi erilaisissa hankkeissa korostuvat niin vähähiilisyys kuin digitalisaation tuoma tehokkuus. Koulutus, tutkimus- ja innovaatiotoiminta on yksi hallituksen kestävän kasvun teemoista. Osaamisen, tutkimus- ja kehitystyön tärkeys nousee vahvasti esiin myös alueen lähitulevaisuuden panostuksissa. Tästä hyvänä esimerkkinä on Kotkan kantasatamaan nouseva Xamkin kampus oppimisympäristö- ja tki-hankkeineen, tapahtumakeskus sekä turvapuistokokonaisuus, jotka mahdollistavat uudenlaisen tehokkaan TKI- ja tapahtumaliiketoiminnan.

Aluekehitysjohtaja Jussi Lehtinen nosti esiin Kymenlaakson teollisen yritystoiminnan ja niiden laajan alihankintaverkoston elinmahdollisuuksien turvaamisen koronan aiheuttaman globaalin kriisin keskellä. Teollisen tuotannon vaikeudet näkyvät hitaammin, mutta iskevät sitäkin kovemmin. Jos teollisuuden annetaan romahtaa, sitä ei saada takaisin, kiteyttää Lehtinen.

Kymenlaakson Kauppakamarin toimitusjohtaja Marika Kirjavainen totesi puheenvuorossaan, että elvytysrahalla tulee tukea yrityshankkeita, jotka edistävät digitalisaatiota, kestävän vähähiilisen talouden ratkaisuja sekä parantavat kilpailukykyä. Hän piti tärkeinä myös raide- ja väyläinvestointeja elpymisen välineenä sekä  kilpailukyvyn parantumisen kannalta.

Tilaisuudessa alueen toimijoiden kanssa kävivät vuoropuhelua ministeri Sirpa Paateron lisäksi ministeri Jari Leppä, sekä VM:n ylijohtaja Markus Sovala.

Alueen kommenttipuheenvuoroja kuultiin lisäksi Kouvolan kaupunginjohtaja Marita Toikalta, Kotkan kehitysjohtaja Terhi Lindholmilta, Xamkin vararehtori Mirja Toikalta sekä Ely-keskuksen johtaja Satu Mäkelältä.

Tilaisuuden lopussa tehdyn kyselyn perusteella Kymenlaakson toimijat pitivät tärkeimpinä Kestävän infrastruktuurin ja digitalisaation vahvistamisen, koulutus, tutkimus- ja innovaatiotoiminnan sekä vihreän kasvun siirtymä – painopisteitä.

Tilaisuuden tallenteen löydät tästä linkistä.

#Kymenlaakso #kestäväkasvu #RRF

Kuvassa oikealta: Kymenlaakson maakuntajohtaja Jaakko Mikkola, VM:n ylijohtaja Markus Sovala, Kouvolan kaupunginjohtaja Marita Toikka, ministeri Sirpa Paatero ja aluekehitysjohtaja Jussi Lehtinen

e-max.it: your social media marketing partner