Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content
Jaa artikkeli

Blogi: EAKR-rahoitus hyödynnetään täysimääräisesti

EU-kauden 2014-2020 EAKR-ohjelma hyödynnetään täysimääräisesti Kymenlaaksossa. Syksyn 2019 hakukierroksella päädyttiin rahoittamaan 15 hanketta. Hankkeisiin myönnettiin tukea 3,7 milj. euroa. Rahoitettavat hankkeet tukevat Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 -ohjelman ja Kymenlaakson maakuntaohjelman toimeenpanoa. Suurin osa hankkeista kohdistuu Kymenlaakson älykkään erikoistumisen kärkiin, joita ovat biotalous, digitalisaatio ja logistiikka. Hakukierroksella eniten tukea myönnettiin Kymenlaakson ammattikorkeakoulun hankkeisiin.
Hankkeista kuusi kohdistui pk-yritysten kilpailukyvyn kehittämiseen. Kehittämisyhtiöiden toteuttamissa hankkeissa tavoitellaan uutta liiketoimintaa ilmailuteknologioista ja rautatiekuljetuksista sekä tapahtumatuotannoista. Pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistämiseen pyritään matkailussa, jossa uutena kohderyhmänä ovat kiinalaiset matkailijat. Kymenlaaksossa valmistaudutaan myös MotoGP-suurtapahtumaan. Lisäksi Kouvola Innovation Oy käynnistää hankkeen, jonka tavoitteena on houkutella osaavaa työvoimaa Kouvolaan.

Yhdeksässä hankkeessa pyritään uuden tiedon ja osaamisen tuottamiseen ja hyödyntämiseen. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittämiseksi päivitetään Kymenlaakson älykkään erikoistumisen strategia. Tavoitteena on innovaatioekosysteemien kiihdyttäminen ja uuden liiketoiminnan luominen älykkään erikoistumisen kärkialoille yhteistyössä Kymenlaakson liiton ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kanssa. Vähähiilisyyden edistäminen on vahvasti mukana meriliikenteen, kiertotalouden ja energian varastointiin liittyvissä hankkeissa. Myös hukkalämmön hyödyntämismahdollisuuksia tutkitaan. Digitalisaatiohankkeet liittyvät logistiikkaan, jossa on Kotkan kantasatamaan suunnitellaan ja rakennetaan virtuaalinen satamalogistiikan turvapuisto ja pelialaan, jossa vahvistetaan ammattikorkeakoulun pelialan koulutuksen vetovoimaa ja parannetaan pelialan/pelillisyyden TKI-toimintaa.

EU-kauden 2014-2020 EAKR-ohjelma on tarkoitus hyödyntää täysimääräisesti. Käynnissä olevien hankkeiden päättyessä mahdolliset käyttämättä jääneet varat myönnetään uusiin hankkeisiin. Seuraavan hankehaun toteuttamisen tapa ja aikataulu täsmentyvät kevään aikana.

Aluekehityspäällikkö Riitta Kallström

 


| Pia Hurtta | Ajankohtaista