Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content
Jaa artikkeli

Kohti aktiivista datan hyödyntämistä kansalaisten ehdoilla

digiloikan edistäminen on Euroopan komission keskeinen painopistealue. Datan merkitys kaikessa yhteiskunnallisessa toiminnassa, huippututkimuksesta arkipäiväiseen elämään, on kasvanut vauhdilla.  Datan hyödyntämiseen tarvitaan aktiivisempi ote, joka hyödyttää kansalaisia ja tapahtuu heidän ehdoillaan.

Helsinki EU Officen ylläpitäjien yhteistyönä valmisteltu kannanotto esittelee näkökulmia digitaalisen siirtymän haasteisiin kohti datavetoisempaa yhteiskuntaa. Datan hyödyntämiseen tarvitaan proaktiivisempi ote, joka hyödyttää kansalaisia ja on tehty heidän ehdoillaan. Kymenlaakson Liitto on yksi Helsinki EU Officen ylläpitäjäorganisaatio ja kannanoton allekirjoittaja.

Datan entistä tehokkaampi ja innovatiivisempi käyttö vaatii eri yhteiskunnan toimijoiden (julkinen, yritykset, tki-toimijat, kolmas sektori) läheistä yhteistyötä. Eri lähteistä tulevan datan hyödyntäminen uusien teknologioiden avulla voi poikia muun muassa entistä paremmin kohdennettuja julkisia palveluja, kuten helpottaa sosiaali- ja terveysongelmien ennaltaehkäisyä sekä antaa työkaluja ympäristöongelmien ja kestävämmän yhteiskunnan rakentamiseen.
 
Uudet teknologiat avaavat mahdollisuuksia myös entistä räätälöidymmille palveluille, jotka voisivat tuoda merkittäviä hyötyjä yksilöille itselleen ja myös yhteisen hyvän näkökulmasta.  Tällä hetkellä EU:n toimet rajautuvat lähes kategorisesti anonyymin datan käyttöön. Paperissa pyydetään EU:ta tutkimaan, miten henkilökohtaista dataa voitaisiin käyttää siten, että yksityisyyteen ja datan eettiseen käyttöön liittyvät näkökohdat voidaan huomioida.

Digitaalinen siirtymä ja sen hyödyt voidaan saavuttaa vain luottamusta rakentamalla ja kansalaisten digitaalisia taitoja vahvistamalla. Datavetoisessa yhteiskunnassa kansalaiset on nähtävä aktiivisina toimijoina ja ratkaisuja on kehitettävä ihmisten ehdoilla. 

Koko englanninkielinen kannanoton voi lukea tästä linkistä.           

#EUDigitalTransformation #EUDataStrategy

Julkaistu 5.5.2020


| Pia Hurtta | Ajankohtaista