Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content
Jaa artikkeli

Etelä-Suomen maakuntajohtajien kannanotto REACT-varojen jaosta

Etelä-Suomen maakuntajohtajat ovat jättäneet kannanottonsa ministeri Sirpa Paaterolle koskien REACT-EU lisärahoituksen valmistelua. REACT-EU -välineellä tuetaan pandemian aiheuttaman kriisin vahinkojen korjaamista alueilla, joiden talous ja työllisyys ovat kärsineet erityisen paljon.

Ohjelma-asiakirjassa kuvataan REACT-EU:varojen alueellisen jaon mekanismia.
Varojen jaossa on käytetty koronan vaikutuksia tarkastelevaa tilastollista ns. koronakriteeristöä (60%) ja sen lisäksi alueiden välisiä kehityseroja kuvaavana ns. koheesiomittaristona (40%) kuluvan ohjelmakauden 2014–2020 alueellista varojen jakoa, joka painottaa Pohjois- ja Itä-Suomea.

Etelä-Suomen maakuntajohtajien mielestä lähes kymmennen vuotta sitten valmisteltu varojen jako ei kuvaa alueellisten kehityserojen nykytilaa. Maakuntien kokonaistilannetta tulee tarkastella ajantasaisen tiedon pohjalta tasapuolisesti riippumatta maakunnan maantieteellisestä sijainnista.
"REACT-EU on tarkoitettu nimenomaan koronasta toipumiseen. Koheesiokriteeristöä ei siksi tule tämän rahoituksen osalta käyttää lainkaan ja viittaukset tulisi rakennerahastoja koskevasta asiakirjasta poistaa", toteavat maakuntajohtajat kannanotossaan.


Etelä-Suomen kannanotto REACT EU


| Pia Hurtta | Ajankohtaista