Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content
Jaa artikkeli

Etelä-Suomen maakuntien kannanotto elvytyspakettiin

Koronapandemia on vaikuttanut ja vaikuttaa koko maamme talouteen, sekä kilpailukykyyn.  Koronasta voidaan elpyä vain, jos jälleenrakennus ja uuden kasvun perusta luodaan siellä missä siihen on parhaat edellytykset. Perinteistä aluepolitiikkaa ei tule sotkea elvytykseen, toteavat maakunnat kannanotossaan.

Alkuvaiheessa Convid19 vaikutti nopeimmin palveluyritysten toimintaan. Tilanteen jatkuessa on nähtävissä kuitenkin ollut sen vaikutukset myös teolliseen tuotantoon. Neljä maakuntaa painottavatkin rahoituksen kohdentamista tällaisen yritystoiminnan edellytysten voimakkaaseen uudistamiseen. Vientiyritysten on oltava iskussa kun maailman markkinat lähtevät jälleen nousuun.
Yrityslähtöiset hankkeet ovat nopean kasvun keskiössä. Niiden investointeja vihreään siirtymään sekä digitalisaation ja kiertotalouden vauhdittamiseen tuleekin nyt tukea. Kannanoton yhtenä viestinä on mahdollistaa pienille ja keskisuurille yrityksille korkeammat tukiprosentit sekä saattaa myös suuryritykset tukien piiriin.

”Elvytysrahoituksen tulisi mahdollistaa perusrakenteen investointituki kuntien investointihankkeille. Tällaisia hankkeita voisi olla ne, joilla on selkeä työllisyyspoliittinen ja yritysten toimintaympäristöä parantava ulottuvuus, toteaa aluekehitysjohtaja Lehtinen.
Kannanotto sisältää useita Kymenlaakson liiton tavoitteita. Valmistelussa esiin nostettiin mm. tuotannollisten yritysten toimintaedellytysten turvaaminen uudistumisen kautta, kuntien perusrakenteen investointituen resurssointi, korkeammat Ely:jen investointituet sekä satamien merkitys.
Vihreän kasvun ja hiilineutraalisuuden saavuttamisessa, kansallisesti merkittäväksi hankkeeksi liitto nosti UPM:n Biojalostamohankkeen Kotkan Mussaloon.

Etelä-Suomen kannanotto EUn elvytyspakettiin

Asiasta lisätietoja antavat:
Jaakko Mikkola, maakuntajohtaja, p. 040 548 0311 sekä
Jussi Lehtinen, aluekehitysjohtaja, p. 0400 644 206

#kymenlaakso #elvytys #RRF #kestäväkasvu


| Pia Hurtta | Ajankohtaista