Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content
Jaa artikkeli

EU-rahoituksen kansallinen jako tehtiin epäoikeudenmukaisesti

Talouspoliittinen ministerivaliokunta on tänään elinkeinoministeri Lintilän esityksestä päättänyt EU-rahoituksen ja siihen liittyvän valtion rahoituksen kansallisesta jakamisesta. Päätös koskee vuosia 2021-2027 ja kaikkiaan lähes kolmen miljardin euron kohdentamista maakuntiin. Kymenlaakson liitto kokee, että etenkin rakennemuutoksesta voimakkaasti kärsinyttä ja moniongelmaista Kymenlaaksoa on kohdeltu täysin epäoikeudenmukaisesti.

Riippumattoman Nordregion vuonna 2019 julkaiseman, useita kehittyneisyyttä kuvaavia kriteereitä sisältävän, vertailun perusteella Kymenlaakso on Pohjoismaiden alueista toiseksi heikoiten kehittynyt. Syynä tähän on vuosituhannen alussa läpikäyty, voimakas ja etenkin metsäteollisuuteen kohdistunut rakennemuutos. Erityisesti rakennemuutokseen tarkoitettua Euroopan aluekehitysrahaston rahoitusta (EAKR) päätettiin nyt kuitenkin jakaa maakunnalle kolmanneksi vähiten.

Tätä yritetään nyt korvata uudella oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) rahoituksella, joka on tarkoitettu turpeenkäytön alasajon aiheuttamien, haitallisten sosioekonomisten ja ympäristövaikutusten vähentämiseen. Vaikka tämä JTF-rahoitus ja kolmas rahoituslähde Euroopan sosiaalirahasto (ESR) otetaan huomioon, Kymenlaakson asukasta kohti laskettu kokonaisrahoitus jää silti vain kolmasosaan siitä tasosta, jolla jopa paremmin menestyviä Itä- ja Pohjois-Suomen (IP) maakuntia rahoitetaan.

Rahoituksen jakoa on Suomessa väännetty lähes kolme vuotta. Tehdyn päätöksen perusteena ei nyt ole maakuntien menestys ja tilannekuva, vaan EU:hun liityttäessä 1995 Suomen liittymissopimuksessa Itä- ja Pohjois-Suomen saavuttamat edut. Ministeri Lintilä itse kertoi tehneensä esityksensä siltä pohjalta, ettei mikään (IP-alueen) maakunta menettäisi rahoitustaan. Näiden maakuntien kehittymisetä viime vuosina ei otettu huomioon.

Ministeri Lintilän johdolla valmisteltu rahanjako ei saa Kymenlaakson maakuntajohtaja Jaakko Mikkolalta hyviä arvosanoja: ”Rahanjako ei perustu mihinkään selkeisiin kriteereihin eikä laskukaavoihin, joilla ne muuttuisivat rahaksi. Kriteerit ovat jatkuvasti muuttuneet.” Hän esitti ministerin ja maakuntajohtajien tilaisuudessa 30.9.2021 ministeri Mika Lintilälle Kymenlaakson tyytymättömyyden rakennerahastovarojen jakoon. ”Kymenlaakso on rakennemuutoksesta paljon kärsineenä maakuntana toki kiitollinen ylipäänsä kaikesta rahoituksesta, mutta nyt tehtyyn jakopäätökseen emme voi olla tyytyväisiä. Jo viime kaudella Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoituksen taso lähti takamatkalta, ja nyt EAKR:n taso on pettymykseksemme edelleen alenemassa.” 

Aluekehitysjohtaja Jussi Lehtisen mukaan tilanteessa voisi lainata entistä huippujalkapalloilijaa Gary Linekeriä: ”EU-rahojen jakoa valmistellaan Suomessa laajassa yhteistyössä seitsemän vuoden välein ja lopulta rahat annetaan Itä- ja Pohjois-Suomelle.”

Lisätietoja asiasta antaa maakuntajohtaja Jaakko Mikkola p. 040 548 0311.

 


| Sanna Syrjäläinen | Ajankohtaista