Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content
Jaa artikkeli

Euroopan kulttuuriperintötunnus haettavissa suomalaisille kohteille

Suomalaisilla kulttuuriperintökohteilla on tänä vuonna ensi kertaa mahdollisuus hakea Euroopan kulttuuriperintötunnusta. Euroopan kulttuuriperintötunnus (European Heritage Label) on EU:n kulttuuriperintötoimi, jonka tavoitteena on lisätä Euroopan kansalaisten tietämystä Euroopan historiasta ja unionin rakentamisesta sekä yhteisestä, monimuotoisesta kulttuuriperinnöstä.

Tähän mennessä Euroopan komissio on myöntänyt tunnuksia vuodesta 2014 alkaen 48 kohteelle 19 EU-maassa. Valitut kohteet liittyvät mm. rakennusperintöön, kulttuuriympäristöön ja aineettomaan kulttuuriperintöön. Tunnuksia on myönnetty esimerkiksi museoille, arkeologisille kaivauksille, muistomerkeille, arkistoille sekä kulttuuriperinnön parissa toimiville instituutioille. Tunnus voidaan myöntää EU:n alueella sijaitseville kohteille, jotka ovat Euroopan historian, kulttuurin ja yhdentymisen kannalta avainasemassa. Lisäksi kohteita on kehitettävä pedagogisen hankkeen kautta.

Suomen hakemus lähtee Euroopan komissiolle maaliskuussa 2021. Museovirasto koordinoi hakua Suomessa ja käynnistää tunnuksen hakuprosessin valmistelun huhtikuussa 2020. Tunnuksesta kiinnostuneet kulttuuriperintötoimijat voivat tehdä aiehakemuksen Museovirastolle 10.8.2020 mennessä. Aiehaku on varsinaista hakemusta kevyempi kymmenen kysymyksen dokumentti, jonka kulttuuriperintötunnuksen ohjausryhmä käsittelee. Käsittelyn perusteella Museovirasto tekee opetus- ja kulttuuriministeriölle esityksen siitä, mitä kohteita Suomesta ehdotetaan tunnuksen saajiksi. Näistä kohteista tehdään varsinainen hakemus Euroopan komissiolle. Suomesta voidaan lähettää 1–2 hakemusta joka toinen vuosi.

Museovirasto järjestää myös hakuun liittyvän työpajan 6.5.2020 verkkotapaamisena. Tapaamisessa käydään läpi hakukriteereitä ja hakuprosessia sekä syitä hakea tunnusta. Webinaari tallennetaan ja se tulee myöhemmin katseltavaksi Museoviraston verkkosivuille.

Lisätietoja Museoviraston verkkosivuilta.


| Pia Hurtta | Ajankohtaista