Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content
Jaa artikkeli

Hiilineutraali Kymenlaakso -tiekartan päivitys

Kymenlaakson maakuntahallitus käsitteli Hiilineutraali Kymenlaakso –tiekartan päivitystä kokouksessaan 23. Lokakuuta. Tiekartan päivitystä varten Suomen ympäristökeskus on laatinut selvityksen Kymenlaakson päästöjen kehityksestä sektoreittain ja kunnittain, kolme skenaariota päästökehityksestä sekä toimenpide-ehdotuksia päästövähennystoimista. Tiekartassa paneudutaan päästövähennystavoitteisiin eri yhteiskunnan sektoreittain sekä kulutusperäisiin päästöihin.

Tiekartassa hahmotellaan suuntaviivoja sille, kuinka Kymenlaakso voi saavuttaa Hinku-verkoston mukaisen päästövähennystavoitteen vuoteen 2030 mennessä. Hinku-tavoite on vähentää 80 % vuoden 2007 päästöistä vuoteen 2030 mennessä. Tavoite on kunnianhimoinen ja vaatii päästövähennyksiä kaikilla yhteiskunnan sektoreilla. Suurimpia päästövähennyksiä tarvitaan tieliikenteessä, energian ja lämmön tuotannossa, maataloudessa, teollisuudessa ja työkoneiden päästöissä. Tunnistettuja päästövähennystoimia ovat mm. energiatehokkuuden parantaminen ja energian käytön vähentäminen kaikilla sektoreilla, rakennusten lämmitystapamuutokset, liikenteen käyttövoimamuutokset sekä maataloudessa epäorgaanisten typpilannoitteiden käytön vähentäminen ja ilmastorehun käyttöönotto suuressa mittakaavassa.

Tiekartassa käsitellään myös kulutusperäisten päästöjen vähentämistä. Kulutusperäinen päästötarkastelu tarkoittaa, että laskennassa huomioidaan kaikki maakunnan kulutuksesta aiheutuvat päästöt riippumassa siitä, missä päin maailmaa varsinainen päästö on tapahtunut. Valtaosa kulutusperäisistä päästöistä (87 %) aiheutuu kotitalouksien kulutuksesta, minkä lisäksi kuntien ja yksityisen sektorin investoinnit aiheuttavat päästöjä. Kulutusperäisten päästöjen vähentämiseksi erilaiset kiertotaloustoimet ja ruokahävikin vähentäminen ovat tärkeitä. 

Hiilineutraali Kymenlaakso -tiekarttatyö jatkuu seuraavaksi toimeenpanosuunnitelman laatimisella. 

Lisätietoja: ympäristosuunnittelija Kaisa Leino, p. 044 747 8518, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

#Kymenlaakso #hiilineutraalitiekartta #hinku #päästökehitys #päästötavoitteet #maakuntahallitus


| Kaisa Leino | Ajankohtaista