Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content
Jaa artikkeli

"Hyvillä kiikareilla näkee pitkälle" – Haastattelussa Kymenlaakson liiton viestintäharjoittelija Laura Hämäläinen

Laura Hämäläinen on työskennellyt Kymenlaakson liiton viestinnän parissa viime toukokuusta lähtien. Hän kertoo viihtyvänsä erittäin hyvin luovan työn parissa, minkä vuoksi kesäkuukaudet tuntuvat vierähtäneen tänä vuonna tavallistakin nopeammin. Harjoittelu osittaisena etätyönä on ollut mieluinen, sillä se on tarjonnut tervetullutta joustoa, mutta samalla mahdollisuuden päästä osaksi työyhteisöä.

Keväällä harjoittelupaikkaa hakiessaan Hämäläinen toivoi, että harjoittelu liitossa tulisi kartuttamaan hänen tietämystään maakuntien toiminnasta ja samalla vahvistaisi jo olemassa olevaa osaamista sekä viestinnän että ympäristöpolitiikan saralla.

”Olin hyvin innoissani siitä, että liitossa oli huomioitu molemmat painopisteeni ja mietitty etukäteen, kuinka voisin saada harjoittelusta mahdollisimman paljon irti”, maisterin tutkintoaan ympäristöpolitiikasta viimeistelevä Hämäläinen kertoo.

Hyvänä esimerkkinä siitä, kuinka opintojen ympäristöpainotteisuus on otettu liitolla huomioon, oli mahdollisuus osallistua Ilmastokestävä Kymenlaakso -sopeutumissuunnitelman toteuttamisen loppumetreille. Erityisen tästä projektista teki se, että suunnitelma on Suomessa ensimmäinen laatuaan.

”Osoittakaa minulle ympäristöalan opiskelija, joka ei olisi ollut innoissaan osallistumisesta vastaavaan edelläkävijäprojektiin”, Hämäläinen naurahtaa.

Myös mahdollisuus seurata liiton organisoimaa työpajatoimintaa on ollut yhteiskuntatieteiden opiskelijalle valaisevaa, sillä osallistamista käsitellään opinnoissa laajalti. Tämän kesän aikana työpajoja on järjestetty muun muassa ilmastonmuutoksen hillinnästä, kestävästä liikkumisesta sekä Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyssodan vaikutuksista.

Viestintäharjoittelijalle tyypillinen työpäivä on tarkoittanut erilaisten kirjallisten ja visuaalisten sisältöjen sekä tapahtumien suunnittelua ja toteuttamista yhdessä liiton viestintäasiantuntijan kanssa. Liiton monikanavainen viestintä on mahdollistanut hyvin myös oman luovuuden ja vahvuuksien hyödyntämisen. Suosikkiprojekteja Hämäläinen osaa nimetä useamman.

”Kesäkuussa pääsin haastattelemaan tv-meteorologia itse keksimääni kysymyspatteristoon nojaten, mikä oli todella jännittävää. Pääsin myös tuomaan lisäarvoa sosiaalisen median ja visuaalisen viestinnän osaamisellani. Aloitteestani liitolle luotiin äskettäin LinkedIn-tili ja sain myös päivittää liiton ilmettä uudella graafisella kaupunkimaisemalla”, Hämäläinen kertoo.

Harjoittelujakson kuluessa liiton toiminta on käynyt koko ajan tutummaksi, ja käytäntö opettaa jatkuvasti uusia asioita. Hämäläinen luettelee oppimaansa ja toteaa, ettei todellakaan pääse lähtemään liitolta tyhjin käsin.

”Olen saanut hyvän muistutuksen siitä, miten virastoviestintä eroaa muusta viestinnästä tarkkuudeltaan muun muassa sanavalintojen suhteen. Viestinnän kautta minulle avautui myös hyvä mahdollisuus oppia muusta liiton toiminnasta. Kirjoittaessani esimerkiksi EU-tuista pääsin tutustumaan rahoitusasioihin, mistä en tiennyt ennakkoon (juuri) mitään, mutta nyt osaisin kertoa teille tästäkin aiheesta aika monta hauskaa faktaa”, Hämäläinen toteaa.

Työkavereitaan Hämäläinen haluaisi kiittää siitä, että he ovat ottaneet hänet lämpimästi vastaan, auttaneet, kannustaneet ja luottaneet. Haastattelutilanteessa tätä harjoittelupaikkaa oli kuvattu Hämäläiselle näköalapaikkana tulevaisuuden mahdollisuuksiin, eikä hänen mielestään tämä ole millään tavalla liioiteltua.

”Hyvillä kiikareilla näkee pitkälle, joten kiitos tästä mahdollisuudesta”, Hämäläinen summaa ajatuksiaan.

Laura Hämäläinen on työskennellyt Kymenlaakson liiton viestintäharjoittelijana viime toukokuusta lähtien.


| Ajankohtaista