Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content
Jaa artikkeli

Investointiohjelma 2024-2031 on julkaistu

Väylävirasto on päivittänyt investointiohjelman osana Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman (Liikenne 12) toimeenpanoa. Investointiohjelmassa esitetään lähivuosien tärkeimmät liikenneinfrahankkeet. Väylävirasto päivittää investointiohjelman vuosittain.

Investointiohjelmassa mukana olevat kehittämishankkeet Kymenlaaksosta 1A korissa ovat:
• Vt 15 Kotka (Rantahaka) - Kouvola
• Vt 15 Kotkan sisääntulotie (Hyväntuulentie)
• Kotka: Kotolahti-Mussalo läpiajoraide (lisäraide)

Kymenlaakson liitto pitää tärkeänä, että Investointiohjelma toteutetaan johdonmukaisesti päätetyn mukaisena ja avainhankkeiden rahoitus varmistetaan tulevalla hallituskaudella.

Kymenlaakson suurimmat kehittämistarpeet ovat Vt 15:sta. Kymenlaaksolla on keskeinen asema kansainvälisen kaupan, teollisuuden ja maanpuolustuksen toimijana. Kymenlaakson kautta kulkee suuri osa koko Suomen viennistä ja tuonnista. Turvallisuuden ja terveys- ja huoltovarmuuden näkökulmasta valtatien 15 parantaminen on ensisijaista. Väylä on myös keskeinen rinnakkaisyhteys Kouvola-Kotka/Hamina -radalle.

Kymenlaaksossa sijaitsevien hankkeiden toteutus on turvallisuuden ja huoltovarmuuden näkökulmasta kriittistä. Venäjän käynnistämän hyökkäyssodan seurauksena turvallisuus ja huoltovarmuus ovat nousseet keskeiseksi haasteeksi. Kymenlaakson liitto katsoo, ettei näitä teemoja ole huomioitu investointiohjelmassa riittävästi ja merkittävä osa Kymenlaaksoon sijoittuvien hankkeiden hyödyistä jää tunnistamatta.

Valtion väyläverkon investointiohjelmaan vuosille 2024-2031 voi tutustua osoitteessa: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-405-066-1


| Ville Räty | Ajankohtaista