Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content
Jaa artikkeli

Itäisen Suomen maakuntajohtajat: EK:n esittämiin toimenpiteisiin sitouduttava kehysriihessä

Itäisen Suomen kuusi maakuntajohtajaa toivoo, että pääministeri Petteri Orpon hallitus sitoutuu maanantaina alkavassa kehysriihessä Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n esittämiin Itäisen Suomen elinvoimaa vahvistaviin toimenpiteisiin. Itäisellä Suomella tarkoitetaan Itä-Suomen, Kaakkois-Suomen ja Kainuun muodostamaa kuuden maakunnan aluetta.
 
Maakuntajohtajat muistuttavat, että itäinen Suomi on kärsinyt Suomen alueista eniten Venäjän aloittaman hyökkäyssodan aiheuttamista taloudellisista vaikutuksista. Elinvoimaa vahvistavilla toimenpiteillä itäinen Suomi toisi merkittävän sysäyksen koko maan kipeästi tarvitsemalle talouskasvulle.
 
– Itäinen Suomi tarvitsee tukea investointien saamiseksi alueelle. Tuen mahdollisuuksia on runsaasti, mutta kipeimmin tarvitsemme investointeja energiaan ja vihreään siirtymään. Toivomme, että hallitus sitoutuu kehysriihessä EK:n esitykseen Fingridin kehittämissuunnitelman päivittämiseksi, jotta saamme itäiseen Suomeen tasavertaisen kantaverkon, tiivistää Itä-Suomen yhteistyötä tänä vuonna vetävä Pohjois-Karjalan maakuntajohtaja Markus Hirvonen.
 
Maakuntajohtajat kannattavat EK:n esittämää ajatusta, jonka mukaan itäisestä Suomesta tulisi tehdä erityistalousalue. Erityistalousalueen puitteissa voitaisiin tehdä kokeiluja ja pilotteja, joilla käytännössä edistettäisiin investointeja ja yritysten kasvua sekä parannettaisiin alueen infrastruktuuria.
 
– Itäisen Suomen elinvoiman merkitystä turvallisuudelle korostetaan koko maan ja myös Euroopan unionin tasolla. Tilanteemme on poikkeuksellinen ja tarvitsemme siksi poikkeuksellisia keinoja. Ennen muuta peräänkuulutamme nyt kauniiden puheiden lunastamiseksi konkretiaa, maakuntajohtajat toteavat.
 
Maakuntajohtajat korostavat edustamiensa maakuntien sitoutumista hyvään keskinäiseen yhteistyöhön, jota EK kannanotossaan myös peräänkuulutti. Maakuntajohtajat ovat mukana maan hallituksen asettaman Itäisen Suomen ohjelman valmisteluryhmässä ja tekevät tiivistä yhteistyötä yhteisten toimenpiteiden esittämiseksi hallitukselle.
 
– Valmistelemme kuuden maakunnan yhteiset esitykset kasvun mahdollisuuksien edistämiseksi, puhtaan energian mahdollisuuksien hyödyntämiseksi, kestävän matkailun vetovoiman lisäämiseksi, osaavan työvoiman saatavuuden edistämiseksi, koko Suomen turvallisuuden vahvistamiseksi sekä itäisen Suomen saavutettavuuden parantamiseksi. Olemme valmiita työskentelemään hyvinkin nopealla aikataululla, mutta toimeenpano voidaan puolestamme aloittaa toteuttamalla Elinkeinoelämän keskusliiton kärkiesitykset, maakuntajohtajat linjaavat yhdessä.
 
Maakuntajohtajat toteavat lisäksi, että elinvoiman kehitys vaatii valtion aitoa läsnäoloa kaikissa itäisen Suomen maakunnissa. Valmisteilla olevassa valtion aluehallinnon uudistuksessa uusia elinvoimakeskuksia muodostettaisiin nimenomaan itäiseen Suomeen nykyistä rakennetta selvästi vähemmän, mitä maakuntajohtajat eivät voi hyväksyä.
 
Lisätietoja:
Markus Hirvonen, Pohjois-Karjalan maakuntajohtaja
p. 050 357 7739


| Pia Hurtta | Ajankohtaista