Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content
Jaa artikkeli

Kaakkois-Suomeen on välttämätöntä suunnata uusia kehittämistoimia ja lisäresursseja

      

Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakunnan yhteistyöryhmät esittävät yhteisenä kannanottonaan seuraavia nopeita sekä pitkäjänteisiä Kaakkois-Suomen kehittämistoimia sisällytettäväksi Itäisen Suomen ohjelmaan:

•    Vihreän siirtymän investointien edistäminen puhtaan energian saatavuutta ja logistisia yhteyksiä vientisatamiin
     tukemalla sekä suuren mittaluokan investointien houkuttelu hyödyntämällä valtiontukien maksimaalinen liikkumavara
     (EU:n uusien valtiontukisääntöjen mahdollistamat mittavat tuet sijoittuville teknologiayrityksille)
•    Sähkön jakeluverkon uudistaminen ja vahvistaminen
•    Laadukkaan ja houkuttelevan sekä monipuolisen korkeakoulutuksen ja toisen asteen ammatillisen koulutuksen
     toimintaedellytysten vahvistaminen
•    Matkailualan palveluinfrastruktuurin ja markkinoinnin sekä saavutettavuuden kehittäminen
•    Nopeiden tietoliikenneyhteyksien edistäminen
•    Julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen varmistaminen

Lisäksi Kaakkois-Suomen asemaan tarvitaan muutos osana EU:n alue- ja rakennepolitiikkaa ja resursointia kansalliseen aluekehitysrahoitukseen:

•    Kaakkois-Suomi tulee nostaa EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauden 2021–2027 resursoinnissa samalle
     tasolle Itä- ja Pohjois-Suomen kanssa.  
•    Kaakkois-Suomeen on kohdennettava peruuntuneesta Kaakkois-Suomi–Venäjä-rajaohjelmasta
     vapautunut kansallinen rahoitus.  
•    Kaakkois-Suomi on huomioitava nykyistä paremmin myös tulevaa 2028+-koheesiopolitiikan rahoitusta
     suunniteltaessa. Kaakkois-Suomelle on suunnattava pitkäjänteisesti lisärahoitusta JTF-rahoituksen tyyppisesti
     siirtymään, joka aiheutuu Venäjän rajan sulkeutumisesta. Rahoitus tulee kohdentaa TSI-hankkeessa
     laadittavan tilannekuvan ja siirtymäsuunnitelman pohjalta.
•    Lisäksi koko Kaakkois-Suomen on oltava I-tukialuetta yritystukien osalta.
•    Suljetun Kaakkois-Suomi–Venäjä-Interreg-ulkorajaohjelman tilalle on alettava valmistelemaan
     uutta ulkoraja-alueohjelmaa.

Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakuntien yhteistyöryhmät kokoontuivat yhteisseminaariin Kouvolassa 5.2.2024. Ne ovat aluekehityslainsäädäntöön perustuvia maakunnallisia yhteistyöelimiä, jotka yhteensovittavat aluekehittämistä koskevien suunnitelmien, ohjelmien ja sopimusten valmistelua ja toimeenpanoa. MYR:n kokoonpanossa on edustettuna sekä viranomais-, että työmarkkina- ja elinkeinoelämän järjestöt. Maakuntien yhteistyöryhmät linjasivat kannanotossaan Kaakkois-Suomelle tärkeimpiä kehittämistoimia. Kannanotto on lähetetty mm. alueen kansanedustajille, keskeisille ministereille avustajineen, sekä ministeriöiden edustajille. Kannanoton taustat löydät oheisesta liitteestä.

Lisätietoja:

Jussi Lehtinen, aluekehitysjohtaja
Kymenlaakson liitto
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
p. 0400 644 206

Satu Sikanen, maakuntajohtaja
Etelä-Karjalan liitto
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
p. 0400 661 318

LUE KANNANOTTO TAUSTA-AINEISTOINEEN TÄSTÄ!

 


| Pia Hurtta | Ajankohtaista