Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content
Jaa artikkeli

Kaakkois-Suomi-Venäjä 2021-2027 -ohjelman kuuleminen auki 24.9.2021 asti

Kaakkois-Suomi – Venäjä 2021-2027 -ohjelman valmistelu on edennyt julkisen kuulemisen vaiheeseen. Kaakkois-Suomi - Venäjä -ohjelma on rajat ylittävä yhteistyöohjelma, jolla tuetaan hanketoimintaa Euroopan ulkorajoilla Euroopan Unionin, Venäjän Federaation ja Suomen Tasavallan rahoituksella.
 
Ohjelman hallintoviranomainen, Etelä-Karjalan liitto pyytää palautetta ohjelman asiakirjaluonnoksiin. Julkinen kuuleminen sulkeutuu 24.9.2021. Julkiseen kuulemiseen voivat osallistua kaikki tulevan ohjelman sisällöistä ja toimeenpanosta kiinnostuneet, ohjelman kumppanit ja sidosryhmien edustajat sekä yksityishenkilöt.
 
Kuulemisasiakirjat
Palautelomake

Ohjelman politiikkatavoitteet ovat:

 • Älykkäämpi Eurooppa
 • Vihreämpi vähähiilinen Eurooppa
 • Verkostoituneempi Eurooppa  
 • Interreg-ohjelman erityistavoite on Kehittyvän yhteistyön hallinto

Erityistavoitteita ovat:

 • Tutkimus- ja innovaatiokapasiteetin sekä kehittyneen teknologian käyttöönoton parantaminen
 • Pk-yritysten kestävän kasvun ja kilpailukyvyn edistäminen ja työpaikkojen luominen esimerkiksi tuottavien sijoitusten kautta
 • Ilmastonmuutokseen sopeutumisen, riskien ehkäisyn ja katastrofien sietokyvyn edistäminen ekosysteemipohjaiset lähestymistavat huomioiden
 • Kiertotalouteen ja resurssitehokkaaseen talouteen siirtymisen edistäminen
 • Luonnonsuojelun ja biologisen monimuotoisuuden sekä vihreän infrastruktuurin parantaminen erityisesti kaupunkiympäristössä ja saastumisen vähentäminen
 • Kestävän, ilmastonmuutokseen sopeutuvan, älykkään ja intermodaalisen kansallisen, alueellisen ja paikallisen liikkuvuuden kehittäminen ja parantaminen, mukaan lukien TEN-T-verkoston ja rajat ylittävän liikkuvuuden parantaminen
 • Julkisten viranomaisten, erityisesti tietyn alueen hoitamiseen valtuutettujen, ja sidosryhmien institutionaalisten valmiuksien kehittäminen
 • Ihmisten välisen toiminnan kehittäminen luottamuksen lisäämiseksi

 

Lisätietoja: Karhunen Anna-Riikka, Kehittämispäällikkö, +358 44 747 8503


| Pia Hurtta | Ajankohtaista