Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content
Jaa artikkeli

Kannanotossa vaaditaan joustavuutta EU:n ennallistamisasetukseen

Kymenlaakson liitto on yhdessä 9 muun maakunnan ja suurimpien kaupunkien kanssa, ilmaissut huolensa EU:n ennallistamisasetuksen artiklaan 6 ”Kaupunkien ekosysteemien ennallistaminen". Luonnon monimuotoisuuden edistäminen kaupunkiympäristöissä on tärkeää, mutta esitetyssä muodossaan artikla 6 on oman tarkoituksensa vastainen ja käytännössä mahdoton toteuttaa sekä biodiversiteetin lisäämisen että kestävän kaupunkikehityksen kannalta.

Erityisesti tärkeänä pidetään, että Artiklaan 6 tulee jättää enemmän joustavuutta paikallisten olosuhteiden huomioon ottamiselle. Suomen ja sen kaupunkien kannalta on tärkeää, että kaupunkien viherpinta-alan säilyttämis- ja lisäämisvelvoitteille asetetaan kynnysarvo. Lisäksi nähdään, että jäsenvaltioiden tulee itse saada määritellä ne toimenpiteet, joilla kaupunkien viherpinta-alan määrää lisätään. Vaikka varsinaista lisäämistarvetta ei syntyisikään, nähdään tärkeänä, että kaikkien jäsenvaltioiden tulee kuitenkin lisätä kaupunkiympäristöjensä biodiversiteettiä, kunnes kansallisessa ennallistamissuunnitelmassa määritelty tyydyttävä taso saavutetaan. Kannanotossa kuvataan myös artiklaan 6 esitettyjä muutoksia taustoittavat periaatteet.

Lue kannanotto TÄSTÄ!

Kannanoton allekirjoittajia ovat Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, Oulu, Turku, Jyväskylä, Kuopio, Lahti ja Joensuu sekä Uudenmaan, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson, Pohjois-Savon, Etelä-Karjalan, Pohjois-Karjalan, Keski-Suomen, Lapin, Pirkanmaan ja Hämeen maakuntien liitot.

 


| Pia Hurtta | Ajankohtaista