Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content
Jaa artikkeli

Kannanotto Kymenlaakson laajan ympärivuorokautisen päivystyksen puolesta

Alueen toimijat ottivat yhdessä kantaa Kymenlaakson laajan ympärivuorokautisen päivystyksen saamiseksi maakuntaan. Kymenlaakson hyvinvointialueen väestöpohja, asiakkaiden ja asukkaiden tarpeet sekä nykyinen kustannusrakenne oikeuttavat saamaan alueelle laajan ympärivuorokautisen päivystyksen keskussairaalan. Kymenlaakso sitoutuu järjestämään laajan ympärivuorokautisen päivystyksen keskussairaalassa 1.1.2023 alkaen.

Laajan ympärivuorokautisen päivystyksen sairaala turvaa alueen terveydenhoidon palvelut ja on tärkeässä roolissa koko maakunnan kilpailukyvyn varmistamisessa.

Osaavan henkilökunnan saaminen Kymenlaakson keskussairaalaan ja alueen muihin yksiköihin vaarantuu ilman laajaa ympärivuorokautista päivystystä. Tämä johtaa asiakkaiden saaman hoidon kannalta negatiiviseen kierteeseen.

Kymenlaakson tilannetta tukee myös maakunnan sijainnin ja ominaispiirteiden mukanaan tuoma turvallisuus- ja varautumisnäkökulma. Alueellamme sijaitsee poikkeuksellisen paljon SEVESO-laitoksia, osa hyvin lähellä tiivistä asutusta. Teollisuuden ja HaminaKotka sataman mukanaan tuoma runsas raskas liikenne lisää suurten liikenneonnettomuuksien riskiä. Lisäksi Suomen vaarallisten aineiden kuljetuksista 90 % kulkee maakunnan liikenneverkossa.
 
Keskeiset pääministeri Sanna Marinin hallituksen sote-lakiesityksestä tulevat perustelut puhuvat Kymenlaakson hyvinvointialueen laajan ympärivuorokautisen päivystyksen puolesta.

Mukana yhteisessä kannanotossa olivat Kymenlaakson liiton lisäksi Kymsote sekä Kymen Yrittäjät.

Kannanotto Kymenlaakson laajan ympärivuorokautisen päivystyksen sairaalasta


| Pia Hurtta | Ajankohtaista