Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content
Jaa artikkeli

Kansanedustajat vaativat lisäpanostuksia maakuntien kilpailukyvyn kehittämiseksi

Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson kansanedustajat vaativat lisäpanostuksia maakuntien kilpailukyvyn kehittämiseksi ja elinkeinorakenteen monipuolistamiseksi EU ohjelmien ja elvytysrahoituksen kautta

Euroopan komissio luokittelee koko Suomen pois lukien Uusimaa ja Ahvenanmaa samaan kehitysluokkaan ns. siirtymäalueeksi. Jopa viisinkertaiselle rakennerahastojen rahoituksen erolle kaakkoisen Suomen teollisten maakuntien sekä Itä-Suomen alueeseen lukeutuvien naapurimaakuntien välillä ei ole perusteita. Lisäksi rahoituksen käytön kansallisissa ehdoissa on merkittäviä eroja, mikä heijastuu yritysten investointiedellytyksiin.

Etelä-Karjala ja Kymenlaakso ovat merkittäviä alueita Suomen teollisuuden ja kansainvälisen logistiikan kannalta. Alueilla erityisesti metsäteollisuudella on pitkät perinteet ja myös uusia avauksia. Korona-pandemia on vaikuttanut ensi vaiheessa etenkin palveluihin, mutta pitkittyessään se uhkaa teollisuuttamme. Palvelut toipuvat myös aikanaan nopeammin, mutta kerran menetettyjä teollisuuden työpaikkoja on lähes mahdotonta saada takaisin.

Rajamaakunnissa myös matkailulla ja kaupalla on suuri merkitys erityisesti venäläisten ostovoimaan perustuen. Alueet kamppailevat perinteisesti korkeassa työttömyydessä, väestönkehityksen haasteissa ja väestön koulutustaso on maan keskiarvoa matalampi. Kymenlaaksossa TKI-toiminnan volyymi on maan heikoin. Nämä syyt ovatkin johtaneet maakunnissa ongelmien kasautumiseen.

Yrityksiä kannustaisi ennestään vähäisiin investointeihin nykyistä korkeampi valtiontukitaso. Maakunnat tulisikin nostaa kansalliseksi tukialueeksi.

Itärajan sulkeutumisella on ollut välittömiä negatiivisia vaikutuksia aluetalouteen. Koronaepidemian pitkittyessä uhkaa myös vientiteollisuuden tilanne ja sen myötä logistiikan volyymi heikentyä. Maakunnat tarvitsevat EU:n alue- ja rakennepolitiikan välineistöä tukemaan kriisistä toipumista ja alueen elinkeinorakenteen uudistumista. Siksi esitämme seuraavaa.

Vetoamme siihen, alue- ja rakennepolitiikan varojen kansallisessa jaossa ja varojen käytön ehdoissa huomioidaan aluekehityksen todellinen tilanne ja koronakriisin jälkihoito. EU:n ulkorajalle sijoittuvat Etelä-Karjalan ja Kymenlaakso tulee nostaa korkeampaan valtion tukialueluokkaan, mikä mahdollistaisi korkeammat tukiprosentit investoinneissa sekä myös suuryritysten tukemisen.

Kansanedustajat:

Jukka Kopra (kok.)

Suna Kymäläinen (sd.)

Hanna Holopainen (vihr.)

Ville Kaunisto (kok.)

Anneli Kiljunen (sd.)

Sheikki Laakso (ps.)

Niina Malm (sd.)

Jani Mäkelä (ps.)

Sirpa Paatero (sd.)

Ari Torniainen (kesk.)

Paula Werning (sd.)


| Pia Hurtta | Ajankohtaista