Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content
Jaa artikkeli

KORONAVIRUKSEN VAIKUTUKSET HANKERAHOITUKSEN MYÖNTÄMISESSÄ

Koronaviruksen saavuttua Suomeen on moni asia nyt toisin kuin vielä parisen viikkoa sitten. Taloudellisessa ahdingossa ovat varsinkin yrittäjät, joiden täytyy selvitä kriisin yli. Maan hallitus on käynnistänyt mittavia toimia, mutta jokaisen organisaation on myös osaltaan mietittävä: miten me voimme auttaa?

Työ- ja elinkeinoministeriö on vastikään myöntänyt Kymenlaakson liitolle maakunnan omaehtoiseen kehittämiseen varoja 240 000 €. Määräraha kohdennetaan koronaepidemian aiheuttamien vaikutusten hoitamiseen.

Tuensaajina voivat olla esimerkiksi elinkeinojen kehittämisorganisaatiot, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, kunnat ja järjestöt. Maakunnan liitoilla ei ole valtuuksia myöntää suoraa tukea yksittäiselle yritykselle. Edellä mainitun rahoituksen haku avautuu huhtikuun alussa. Tarkemmat tiedot hankehausta julkaistaan liiton nettisivulle. Haun käynnistymisestä viestimme myös sosiaalisessa mediassa.

Rakennerahastojen rahoitustoiminta jatkuu normaalisti. Uusia rahoituspäätöksiä tehdään ja maksatuksia käsitellään koko ajan. Käynnissä olevien hankkeiden hankesuunnitelmaa on mahdollista muuttaa, lisätä tai poistaa toimenpiteitä, jotka ovat tarpeen hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi muuttuvassa toimintaympäristössä. Tarvittavista muutoksista kannattaa keskustella rahoittajan kanssa jo mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Hankkeiden on mahdollista hakea toteutukseen myös jatkoaikaa, jos viivästyminen on johtunut korona –epidemiasta ja jatkoaika on toiminnallisesti perusteltu. Rakennerahaston tiedote koronaepidemian huomioimisesta rakennerahastotoiminnassa.

Kymenlaakson seuraava EAKR-haku on tarkoitus avata kesäkuussa 2020. Kymenlaakson liiton myöntövaltuus sen osalta on noin 300 000 €. Erityisesti tullaan kannustamaan hankkeita, joilla tuetaan koronaepidemian jälkihoitoa ja muutosjoustavuuden lisäämistä. Seuraavasta hankehausta tiedotetaan liiton nettisivulla ja rakennerahastot.fi -sivustolla.

26.3.2020

Maakuntajohtaja

Jaakko Mikkola


| Pia Hurtta | Ajankohtaista