Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content
Jaa artikkeli

Kotkassa järjestettiin edunvalvontajärjestö CPMR:n, Itämerikomission vuosikokous 21.-23.5.2024

Edunvalvontajärjestön CPMR:n (Conference Of The Peripheral Maritime Regions) Itämerikomission kokouksessa Kotkassa 21.-23.5, Kymenlaakson liitto nosti agendalle maakunnallemme tärkeitä asioita. Teemoina olivat mm. Itämeren alueen turvallisuus, huoltovarmuus sekä EU:n tulevan koheesiopolitiikan linjaukset eli tulevan rahoituskauden (2028 – 2034) valmistelussa tärkeät asiat. 

Liikenneverkko ja huoltovarmuus Itämeren alueen keskiössä

Kymenlaaksolle tärkeänä teemana käsiteltiin myös liikenneverkko- ja huoltovarmuuskysymyksiä Itämeren alueella sekä Euroopan liikenneverkkojen kaksoiskäytön (siviili- ja sotilaskäyttö) tärkeyttä. Tärkeässä roolissa Kymenlaakson kannalta ovat maakunnan liikennehankkeet, kuten VT15 sekä satamaan johtavat raide ja tieyhteydet, joilla on edellytykset hyötyä EU-rahoituksesta. Kymenlaakson liikenteen solmukohdat ovat keskeinen osa EU:n TEN-T liikenneverkkoa. Kymenlaaksolle ajankohtaisia aiheita olivat myös puhtaan energian saatavuuden turvaaminen Itämeren alueella, vahvat energian siirtoverkot sekä ratkaisut kestävän energiatuotannon lisäämiseksi. 

Venäjän Ukrainan sodan vaikutukset esillä

Kymenlaaksolla oli mahdollisuus nostaa esille erityisesti Venäjän Ukrainan sodan aiheuttamia haasteita ja niistä seuraavia erityistarpeita. Teemaan liittyvän alustuksen piti turvallisuustutkimukseen erikoistunut kriisinhallinta-asiantuntija Timo Hellenberg. Hänen puheenvuoronsa herätti osallistujat ymmärtämään Itämeren ja koko Eupoopan turvallisuusuhkia. 
Kokouksessa esillä olleet aiheet edesauttavat Kymenlaakson haasteiden ymmärryksessä sekä edesauttavat muita alueita ymmärtämään Venäjän Ukrainan sodan aiheuttamia EU:n itäisten ulkoraja-alueiden haasteita. 

Itämeren alueellinen yhteinen ääni kuuluu EU:ssa 

Kokousvieraiden liki 70 hengen joukko tuli Suomesta, Ruotsista, Saksasta, Virosta, sekä Belgiasta, järjestön Brysselin toimistolta sekä Euroopan komissiosta. Itämerikomissioon kuuluu maakuntia Itämeren alueelta ja sen tehtävänä on valvoa sen jäsenmaakunnille tärkeitä asioita EU:n valmistelussa. Järjestön työssä korostetaan EU -päätöksenteossa alueiden, eli maakuntien ääntä, ei vain EU:n keskushallinnon. Järjestössä tämä katsotaan välttämättömäksi kehityssuunnaksi kansalaisten näkökulmasta. 

Kokousväki vieraili Merikeskus Vellamossa, Satama Areenalla sekä Kotkan edustalla merelle Merisetin Vikla III. Vieraan olivat hyvin vaikuttuneita ohjelmasta sekä niistä kohteista joihin he pääsivät aikataulun puitteissa tutustumaan. 

Kymenlaakson liitto on aktiivinen toimija edunvalvontajärjestössä

Edunvalvonnan lisäksi CPMR toimii ajatushautomona jäsenalueidensa kannalta tärkeissä teemoissa sekä edistää alueidenvälistä yhteistyötä niin alueellisten komissioiden sisällä kuin koko Euroopan alueella. Teemakohtaista työtä toteutetaan työryhmissä, jotka tuovat esityksiään niin alueellisille komissioille kuin koko CPMR:lle. Kymenlaakson liitto toimii aktiivisesti järjestön työryhmissä. Niissä käsitellään mm. parempaa taloudellista, sosiaalista ja alueellista tasapainoa eteenpäin vievää Euroopan koheesiopolitiikkaa, liikenne-, sekä ilmasto- ja energiakysymyksiä. Kymenlaakson liiton ja CPMR:n vahvan yhteistyön ja vaikuttamisen tulokset näkyvät mm. TEN-T -liikenneverkon ja merialuesuunnittelun ratkaisuissa.

TAUSTAA
Kymenlaakson liitto on ollut CPMR:n (Euroopan perifeeristen merialueiden edunvalvontajärjestön) jäsen jo vuodesta 1996. Järjestö on jaettu kuuteen alueelliseen komissioon, joista Kymenlaakso kuuluu Itämerikomissioon. CPMR:n keskeisimpiä tehtäviä on alueidensa etujen valvominen mm. EU-politiikassa. CPMR:n jäsenenä on n. 150 aluetta eli maakuntaa, 25 maasta ja se kattaa n. 200 milj. väestöpohjan. Tutustu: https://cpmr.org/

Järjestön päätöksenteko

CPMR:n päätöksenteko perustuu demokraattisesti vaaleilla valittujen edustajien muodostamista päätöksentekoelimistä. General Assembly, eli yleiskokous on järjestön ylintä päätösvaltaa käyttävä elin. Siinä ovat edustettuna kaikki jäsenmaakunnat. Political Bureau, eli hallitus käyttää operatiivista valtaa ja tekee esitykset yleiskokoukselle. Kullakin alueellisella komissiolla on oma yleiskokouksensa sekä oma hallitus, joista asiat viedään yhteisenä alueellisena näkemyksenä koko järjestön yleiskokouksen käsiteltäväksi. Itämerikomissio ja sen suomalaiset jäsenmaakunnat toimivat aktiivisena vaikuttajana koko järjestössä. Suomalaiset jäsenmaakunnat noudattavat yhdessä sovittua rotaatiota järjestön eri vaikuttamispaikoista.

LUE LISÄÄ


| Pia Hurtta | Ajankohtaista