Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content
Jaa artikkeli

Kymenlaakso mukana merialuesuunnittelun kansainvälisissä hankkeissa

Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteiden tukeminen sekä ilmastonmuutoksen torjuminen ja siihen varautuminen ovat merialuesuunnittelun valmisteilla olevan toisen suunnittelukierroksen keskeisiä läpileikkaavia sisältöjä. Huoltovarmuus ja kokonaisturvallisuus asettavat paineita myös merellisille sektoreille, kuten energiantuotannon kehittämiseen ja meriliikenteeseen. Suomen rannikkomaakuntien liitot ovat vastuussa merialuesuunnitelmien laadinnasta. "Paine merialueiden käyttöä kohtaan on kasvussa ja merialuesuunnittelu vaatii resursseja vastatakseen sille asetettuihin tavoitteisiin", summaa merialuesuunnitteluyhteistyön koordinaattoriMari Pohja-Mykrä.

Merialuesuunnittelusta on tulossa yhä keskeisempi aluesuunnittelun työkalu, jolla ohjataan kestävää sinistä taloutta. Kansainvälisen hankerahoituksen avulla on rakennettu kolme hanketta, joiden avulla rakennetaan kansainvälisiä ja kansallisia yhteistyöverkostoja sekä tuotetaan tarvittavia sisältöjä.

eMSP NBSR -hankkeessa luodaan vuoropuhelua Itämeren ja Pohjanmeren merialuesuunnittelun viranomaisten ja asiantuntijoiden välille. Keskeisinä teemoina ovat mm. ekosysteemipohjainen lähestymistapa sekä kestävä sininen talous. Ensimmäinen kaikki EU:n merialueet yhdistävä MSP-GREEN-hanke on aloittanut marraskuussa 2022. Hanke tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden tarkastella, miten EU:n vihreän kehityksen ohjelman tavoitteet toteutuu partnerimaiden merialuesuunnitelmissa.
 
Alkuvuodesta 2023 alkoi myös kolmivuotinen Interreg Baltic Sea2Land-hanke. Projektisuunnittelijana aloittanut kotkalainen Roosa Mikkola tulee auttamaan rannikon maakuntien liittoja implementoimaan voimassa olevaa Suomen merialuesuunnitelmaa sekä alkuvuodesta valmistuvaa Suomen Rannikkostrategiaa.  

"Merialuesuunnittelussa minua kiehtoo haasteet erilaisten intressien yhteensovittamisesta ja mahdollistamisesta niin, että meren hyvä tila on saavutettavissa. Olen saanut viettää paljon aikaa meren pinnan alla ja nyt odotankin innolla sitä, että räpylät vaihtuvat johonkin muuhun. Otan mielenkiinnolla vastaan rannikon yhteiset haasteet ja autan merialuesuunnittelijoita sekä sidosryhmiä löytämään niihin ratkaisut", kuvailee Mikkola.


| Pia Hurtta | Ajankohtaista