Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content
Jaa artikkeli

Kymenlaakso on nyt Hinku-maakunta

Suomen ympäristökeskuksen tiedote:

Kymenlaakso sai Hiilineutraalin maakunnan (Hinku) statuksen joulukuussa. Kymenlaakson pitkäjänteinen ilmastotyö yhdessä alueen kuntien kanssa saa vahvistusta nopeasti kasvavasta Hinku-verkostosta.

Hinku-maakunnat sitoutuvat yhdessä alueen Hinku-kuntien kanssa vähentämään maakunnan kasvihuonekaasupäästöjä 80 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta.

Kymenlaakson kunnista Hinku-verkostoon kuuluvat Hamina, Kouvola ja Kotka. Kymenlaakson Hinku-kuntien asukasmäärä on 90 prosenttia maakunnan kokonaisasukasmäärästä.

Kymenlaakson liitto on ylpeä maakunnan Hinku-statuksesta, jonka saimme ensimmäisten maakuntien joukossa. Olkoon esimerkkimme kannustuksena muillekin maakunnan liitoille. Meillä on johdonmukaisesti tehty yhteistyötä Hiilineutraali Kymenlaakso 2040 -tiekartan onnistumisen puolesta. Maakunnan liitto on ollut siinä koordinoijana - erityisesti ympäristösuunnittelijamme Anna-Riikka Karhunen”, sanoo Kymenlaakson maakuntajohtaja Jaakko Mikkola.
Kaikki mukana ilmastotyössä

Kymenlaaksossa on tehty pitkään laajaa yhteistyötä ilmasto- ja ympäristöasioiden parissa. Esimerkiksi Kymenlaakson Ilmasto- ja energiastrategiaa on toteutettu vuodesta 2011 lähtien, ja Kymenlaakson kasvihuonekaasupäästöt ovat laskeneet noin 40 prosenttia vuodesta 1990 vuoteen 2017.

Kymenlaakson nuorisovaltuutetut antoivat Hiilineutraali Kymenlaakso -työpajoissa vahvan viestin maakunnan päättäjille: tavoitteen saavuttaminen on kiinni tahtotilasta ja asenteesta, ja jokaisen oma esimerkki on tärkeä. Sitoutuminen tähän työhön kaikilla sektoreilla vaatii laajaa yhteistyötä maakunta-, kunta- ja valtion tasolla sekä elinkeinoelämän osallistamista ja asukaslähtöistä suunnittelua”, sanoo Kymenlaakson maakuntahallituksen puheenjohtaja Harri Helminen.

Oma roolini on edistää vuoropuhelua maakunnan eri toimijoiden välillä. Ympäristöpoliittinen neuvottelukunta on tärkeä foorumi, jossa monitahoisista asioista voidaan käydä vapaata keskustelua. Lähtökohtana on, että neuvottelukunta on sitoutunut edistämään kestävää kehitystä maakunnallisessa kehittämistyössä ja aluesuunnittelussa. Koen, että tässä on onnistuttu”, sanoo Kymenlaakson ympäristöpoliittisen neuvottelukunnan puheenjohtaja Anna Kiiski.

Kymenlaakson tulo Hinku-maakunnaksi vahvistaa hienosti maakunnan ilmastonmuutoksen hillintätyötä ja niitä mahdollisuuksia, jotka avautuvat alueen elinkeinotoiminalle vähähiilisyyden alueella. Vähähiilisyyttä edistävät maailmamarkkinat kasvavat seitsemän prosenttia vuosittain, ja siitä kasvusta Kymenlaakson toimijoiden kannattaa ottaa oman osansa”, sanoo Hinku-verkoston valtakunnallinen vetäjä, professori Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskuksesta.
Suomessa jo neljä Hinku-maakuntaa

Suomessa jo neljä Hinku-maakuntaa

Hinku-maakunnan statuksen ovat saaneet Kymenlaakson lisäksi Pohjois-Karjala, Pirkanmaa ja Päijät-Häme.

Maakunnan on mahdollista hakea Hinku-maakunnan statusta Suomen ympäristökeskuksesta. Hinku-kuntien asukasmäärän tulee kattaa vähintään 80 prosenttia maakunnan asukasmäärästä ja maakunnan on sitouduttava yhdessä Hinku-kuntien kanssa koko maakunnan päästövähennystavoitteeseen.

Hinku-nimitystä voivat hakea ja toimintaa koordinoida maakunnassa maakuntaliitto, ELY-keskus, tai muu maakunnallinen toimijataho maakuntauudistuksen jälkeen. Koordinoiva taho perustaa maakunnallisen yhteistyöryhmän tai liittää sen jo maakunnassa toimivaan yhteistyöryhmään. Ryhmän tehtävänä on laatia vuoteen 2030 ulottuva maakunnallinen päästövähennyspolku yhdessä maakuntien keskeisten toimijoiden kanssa.

Suomen ympäristökeskuksen tiedote

Lisää aiheesta

Hinku-verkosto

Lisätietoja

Hinku-verkoston valtakunnallinen vetäjä, professori Jyri Seppälä, Suomen ympäristökeskus SYKE puh. 029 525 1629, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Kymenlaakson maakuntajohtaja Jaakko Mikkola, puh. 040 548 031. Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Kymenlaakson maakuntahallituksen puheenjohtaja Harri Helminen, puh. 044 747 8510, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Kymenlaakson ympäristöpoliittisen neuvottelukunnan puheenjohtaja Anna Kiiski, puh. 040 752 4392, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Ympäristösuunnittelija Anna-Riikka Karhunen, Kymenlaakson liitto, puh. 044 747 8503, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

SYKE:n tiedote aiheesta| Anna-Riikka Karhunen | Ajankohtaista