Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content
Jaa artikkeli

Kymenlaaksolle rahoitusta väyläinvestointeihin

Suomen hallitus on eilen 2.6. 2020 lisätalousarviossaan esittänyt merkittävää lisärahoitusta liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalle.

Kymenlaakson alueelle kohdistui merkittävät rahoitukset Vt 15 Kotkan sisääntulo, Paimenportin eritasoliittymän rakentamiseen 15,0 milj. euron valtuus ja 0,5 milj. euron määräraha vuodelle 2020 sekä Kouvola – Kotka - Hamina rataosuudelle Digirata-pilotti: 11,0 milj. euron valtuus ja vuodelle 2020 2,0 milj. euron määräraha. Hankkeessa rakennetaan rataosuudelle ETCS-testirata (European Train Control System) sekä myöhemmin päätettävään kohteeseen ETCS-laboratorio.

Hallitus esittää lisäksi kunnille avustusta kävelyä ja pyöräilyä edistäviin infrahankkeisiin yhteensä 43 miljoonaa euroa. Vuodelle 2020 kohdistettava summa on 18 miljoonaa euroa ja vuodelle 2021 25 miljoonaa euroa.

Kymenlaakson kunnat voivat hyödyntää omissa kestävää liikkumista tukevissa hankkeissaan osoitettua rahoitusta. Pyörä – ja kävelyteiden parantaminen, reittien kehittäminen sekä julkisen liikenteen vuorojen parantaminen ja ylläpito ovat askel kohti ilmastokestävää ja hyvinvointia lisäävää liikkumista.

Kymenlaakso on sitoutunut hiilineutraali maakunta -tavoitteeseen. Kestävän liikenteen ja liikkumisen ratkaisut ovat avainasemassa tavoitteen saavuttamisessa.

- Sanna Marinin hallitus vastaa koronakriisiin ilmastoelvytyksellä. Voimme samaan aikaan torjua koronakriisin taloudellisia seurauksia, pienentää korjausvelkaa ja edistää siirtymää kohti päästötöntä liikennettä, sanoo liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka.

Kymenlaaksossa ollaan tyytyväisiä hallituksen liikennehankkeiden kehittämisen ja parantamisen käytöstä talouden elvytyksen työkaluna, toteaa maakuntajohtaja Jaakko Mikkola. Nyt kannustan vain alueemme kuntia seuraamaan kevyen liikenteen väyliin kohdistuvan rahoituksen seuraamista ja tekemään parannuksia koko maakunnan alueella.


| Pia Hurtta | Ajankohtaista