Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content
Jaa artikkeli

Kymenlaaksolle tärkeät teemat ovat myös EU:n ykkösteemoja

Kymenlaakson maakuntahallitus vieraili Brysselissä 24.-25.5. Vierailun keskiössä olivat Kymenlaakson kannalta tärkeät teemat. Aktiivinen vaikuttaminen, ennakoivuus ja oikea-aikaisuus nousivat esille suomalaismeppien viestissä. EU:n ajankohtaiset teemat kuten turvallisuus, huoltovarmuus, energiaratkaisut ja vihreä siirtymä ovat Kymenlaaksolle olennaisen tärkeitä.

Maakuntahallitus tapasivat suomalaismepeistä Miapetra Kumpula-Natrin ja Mauri Pekkarisen, jotka kertoivat ajankohtaisia Euroopan parlamentin kuulumisia. Heidän viestinsä maakunnalle tärkeisiin asioihin vaikuttamisessa oli selkeä; Kymenlaakson tarpeet ja viesti on nostettava esille EU-tasolle asti. Näistä yksi tärkeimmistä on parhaillaan valmisteilla oleva, vuonna 2028 käynnistyvän uuden rahoitusohjelmakauden valmistelu. Valmisteluun vaikuttaminen sekä NATO-jäsenyyden myötä Kymenlaakson roolin ja maakunnalle avautuvien mahdollisuuksien painottaminen ovat aiheita, joissa on vaikutettava aktiivisesti.

Sotilaallisen liikkuvuuden ja huoltovarmuuden näkymistä ja mahdollisuuksista maakuntahallitus keskusteli komission Jonas Cederlöfin (DG DEGIS) kanssa. Kymenlaaksolle tärkeästä energiakysymyksestä käytiin ajankohtaiskeskustelu DG ENERGY:n Eero Ailion kanssa. Matkan aikana tavattiin myös Suurlähettiläs Markku Keinänen, joka keskittyi aiheessaan EU:n tulevaisuudennäkymiin Venäjän ja Ukrainan osalta sekä Janne Uusivirta Suomen pysyvästä edustustosta, jonka painopisteenä oli EU:n koheesiopolitiikan tulevaisuus.

Helsinki EU Office toimii Brysselissä myös Kymenlaakson edunvalvojana. Kymenlaakson liitto on Helsinki EU Officen aktiivinen sopimuskumppani. Toimiston johtaja Eero Venäläinen sekä Julia Jokelin, Wilhelmiina Koivuniemi ja Hilu Kangas-Ranta kertoivat edunvalvontatyöstä mm. uuden koheesiopolitiikan kauden osalta. Kevään suuri ponnistus edunvalvonnassa on ollut ns. ennallistamisasetukseen vaikuttaminen yhdessä Helsinki EU Officen sopimuskumppanien kanssa. Kuntaliiton EU-toimiston johtaja Ilari Havukainen kertoi myös Kuntaliiton edunvalvontatyöstä.

Akkuklusteriin, sotilaalliseen liikkuvuuteen, energiaratkaisuihin, huoltovarmuuteen sekä tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatiotyöhön liittyen on vireillä useita aloitteita ja haettavissa olevaa hankerahoitusta. Kymenlaaksossa tulisikin yhteistyössä suuntautua enemmän kansainvälisiin kumppanuuksiin ja hankerahoituksiin sekä siihen liittyvän osaamisen kehittämiseen. Kymenlaakson liitto tukeekin kansainvälisten rahoitushakemusten valmistelutyötä AKKE-rahoituksella.

#Kymenlaakso #maakuntahallitus #EU #koheesiopolitiikka #turvallisuus #huoltovarmuus #energiaratkaisut #vihreäsiirtymä #ennallistamisasetus #TKI


| Pia Hurtta | Ajankohtaista