Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content
Jaa artikkeli

Kymenlaaksolle tärkeitä asioita CPMR:n EU-vaikuttamisen tavoitteisiin

St Malossa pidetyssä CPMR:n (Conference of Peripheral Maritime Regions) yleiskokouksessa 15.-17.11. julkaistiin asiakirja Manifesto – Final Declaration 2023, joka sisältää jäsenalueiden tärkeimmät EU-vaikuttamisen tavoitteet. Tavoitteissa on mukana useita Kymenlaaksolle tärkeitä kohtia niin liikenteeseen, koheesiopolitiikkaan kuin vihreään siirtymäänkin liittyen. Final Declaration on asiakirja, jonka tavoitteita järjestö alkaa nyt edistämään voimallisesti. CPMR:llä on pitkäaikaiset suorat vaikutuskanavat EU:n eri instituutioihin ja lisäksi se on erittäin hyvin verkostoitunut EU:n valmistelijoihin ja päätöksentekijöihin.

Kannanotossa nostetaan esille Kymenlaaksollekin tärkeiden liikenteen TEN-T ydinverkkojen vahvistaminen entisestään. Kymenlaaksossa TEN-T ydinverkkoon kuuluvat HaminaKotka satama sekä Kouvola RRT. Näiden kahden merkittävän logistisen keskittymän välissä oleva, koko itäisen Suomen huoltovarmuuden kannalta keskeinen Vt15 nousee tätäkin kautta yhtä tärkeämpään rooliin.

EU:n ulkorajamaakuntien tilanne on saanut erityisesti huomiota Venäjän käynnistämän Ukrainan sodan vaikutuksien johdosta. EU:n ulkoraja-alueiden tilanteelle vaaditaan asiakirjassa erityistä huomiota.

Koheesiopolitiikan ydintehtävän, alueiden välisten erojen kaventamisen osalta, asiakirjassa korostetaan Euroopan alueiden välisten erojen huomioimista tulevaisuudessa yhä paremmin. Alueiden tilannetta tulee arvioida useilla muillakin mittareilla kuin BKT perusteella. Tämä on korostunut Kymenlaaksolle negatiivisena mm. EU-rahoituksen jakoperusteissa. Samalla asiakirjassa korostettiin sitä, että Euroopan kehitys ei pidä keskittyä vain sen keskeisimmille ja menestyvimmille alueille, vaan sen tulee panostaa tasapuoliseen kehitykseen, huomioiden myös sen reuna-alueet. Kannanotossa nähdään myös, että alueiden eli maakuntien roolia tulee tulevaisuudessa vahvistaa EU-linjausten valmistelussa. Maakunnat toimijoineen ovat vahvoja oman alueensa asiantuntijoita useilla politiikkasektoreilla ja niiden ääntä on kuunneltava paremmin EU:n valmisteluprosesseissa.

Kymenlaakson liitto toimii aktiivisesti CPMR:ssä, joka on Euroopan perifeeristen ja merellisten alueiden suurin ja vaikutusvaltaisin edunvalvontajärjestö. Liitto toimii aktiivisesti järjestön työryhmissä, joissa käsitellään mm. Euroopan koheesiopolitiikkaa, liikenne-, sekä ilmasto- ja energiakysymyksiä.

Kymenlaakson liitto hyödyntää järjestöä edunvalvontatyössään. CPMR kattaa yli 150 maakuntaa, 28 maasta ja n. 200 milj. väestön. Järjestö ajaa alueiden yhdessä linjaamia asioita EU:n suuntaan monella eri tasolla ja sen ääntä kuullaan EU-valmistelussa. Mukana kokouksessa olivat maakuntahallituksen jäsen Henna Hovi sekä pj. Jukka Nyberg, sekä liiton edustajina Anna-Riikka Karhunen ja Pia Hurtta.

#CPMRis50 #koheesiopolitiikka #TENT #logistics #logistiikka #militarymobility #huoltovarmuus #raja #Kymenlaakso #maakunnat #alueetkoolla #finaldeclaration #eu #edunvalvonta #resilienssi

Lue lisää CPMR.org


| Pia Hurtta | Ajankohtaista