Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content
Jaa artikkeli

Kymenlaakson liikennehankkeet ovat saamassa hyvin rahoitusta

Väyläviraston laatimassa liikennejärjestelmien investointiohjelman luonnoksessa huomioitiin Kymenlaakson liikennejärjestelmien kehittämis- ja parantamistarpeet hyvin. Investointiohjelmaan pääsi mukaan valtaväylien hankkeita kuin myös rataverkon kehittämiseen tähtääviä hankkeita. Hankkeet vahvistavat Kymenlaakson liikennejärjestelmän toimivuutta ja turvallisuutta sekä parantavat kansainvälisiä yhteyksiä.

Investointiohjelmassa keskeiseksi investointihankkeeksi on nostettu VT 15 kehittäminen, jolle on varattu 94 milj. euroa. Hanke kehittää elinkeinoelämän ja työssäkäynnin kannalta merkittäviä yhteyksiä maakuntakeskusten välillä sekä parantaa kansainvälisen liikenteen ja viennin sujuvuutta. Lisäksi investointiohjelmassa on esitetty Kotkan sisääntulotielle (Hyväntuulentielle) on 8 milj. ja VT 6 Korian kohtaan 11 milj. € liikenneturvallisuuden ja palvelutasonparantamiseen. Maantiehankkeiden lisäksi myös ratahankkeille esitetään rahoitusta, joissa keskiössä on Kouvola-Kotka/Hamina -radan parantaminen, johon on varattu investointiohjelmassa 35,5 milj. €. Vuosien 2022-2029 investointiohjelma on Väyläviraston tietoon perustuva ehdotus rata-, maantie- ja vesiväylähankkeiden toteuttamisesta ja niiden vaikutuksista. Investointiohjelma ohjaa Väyläviraston esityksiä talousarvion valmisteluun. Investointiohjelma on osa valtakunnallista 12 vuotista Liikenne 12 -suunnitelmaa.

Kymenlaakson kunnat, Kaakkois-Suomen ELY-keskus ja Kymenlaakson liitto ovat tehneet pitkäjänteistä vaikuttamistyötä, jossa on korostettu Kymenlaakson merkitystä logistiikan keskuksena ja merkittävänä alueena osana TEN-t-verkkoa. Kymenlaakson Liitto pitää investointiohjelmaa onnistuneena, jossa on hyvin huomioitu Kymenlaakson alueen liikennejärjestelmien kehittämistarpeet.

Investointiohjelma

Hankekoriin 1A sisältyvien hankkeiden suunnitelmavalmius on riittävä päätöksentekoa varten tai ne ovat muutoin kiireellisiä. Hankekoriin 1B sisältyvät hankkeet edellyttävät vielä jatkosuunnittelua ennen hankkeiden toteuttamista.

Rataverkko

Kori Hanke Kustannusarvio (M€)
1A
Kotka: Kotolahti-Mussalo läpiajoraide (lisäraide)
5
1A Kouvola-Kotka/Hamina -radan parantaminen, määrärahan tarkistaminen 35,5
1B Kouvola-Kuopio matka-aikojen lyhentäminen 10

Maantieverkko

Kori Hanke Kustannusarvio (M€)
  Pääväylien parantaminen  
A1 Vt 15 Kotka - Kouvola yhteysväli 1. vaihe 94
  Pääväylien liikenneturvallisuuden ja palvelutason parantaminen  
A1 Vt 6 Korian kohta (Hevossuo-Nappa) 11
A1 Vt 15 Kotkan sisääntulotie (Hyväntuulentie) 8

 

Parantamishankkeina nostettiin esille Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueelta Kymenlaaksosta Vt 6 parantaminen välillä Tykkimäki-Utti, Kouvola (3,8 M€) ja Mt 369 parantaminen välillä kt 46-vt 15, Kouvola (2,4 M€).

 

Väylän investointiohjelman 2022-2029 löydät tästä linkistä.

 

 


| Pia Hurtta | Ajankohtaista