Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content
Jaa artikkeli

Kymenlaakson liiton kritiikki maankäyttö- ja rakennuslain uudistusta kohtaan on kuultu

Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistusta ei viedä suunnitelulla tavalla eteenpäin. Uuden suunnitellun kaavoitus- ja rakentamislain sijaan eduskuntaan viedään nyt vain esitys uudeksi rakentamislaiksi sekä maankäyttö- ja rakennuslain muutos, jossa nykyiset rakentamisen pykälät kumotaan. Alueidenkäytön osalta maankäyttö- ja rakennuslakiin lisätään kuitenkin säännökset alueidenkäytön digitaalisuudesta.

Luonnos kaavoitus- ja rakentamislain esitykseksi oli laajalla lausuntokierroksella talvella 2021. Ympäristöministeriölle annettiin ehdotuksesta 549 lausuntoa. Maankäyttö- ja rakennuslain uudistaminen ajautui poliittiseen umpisolmuun ja lausuntokierrokselle lähteneen lakiesityksen valmistelu sai paljon kritiikkiä. Myös Kymenlaakson liitto korosti omassa lausunnossaan, että lakiluonnos on monilta osin ongelmallinen. Kritiikki liittyi mm. maakuntaavan asemaan ja sen oikeusvaikutusten rajaamiseen. Lisäksi liitto oli huolissaan mm. lakisesityksen selkeydestä ja esityksen vaikutuksista kuntien toimintaan ja talouteen.
Kymenlaakson liitto pitää myönteisenä, että lausuntokierroksen yhteydessä esitetty kritiikki on huomioitu ja lakiuudistusta ei viedä alueidenkäytön osalta eteenpäin. Maakuntien aluesuunnittelun kehittämisen pohjana toimii tulevaisuudessakin nykyisen MRLn mukainen maakuntakaava. Katsomme, että nykyisen lain mukainen sääntely on riittävän joustavaa, ja tarjoaa hyvät mahdollisuudet maakunnan kehittämiselle. Lain täydentäminen digitalisaation osalta on perusteltua ja siihen on jo valmistauduttu liiton toiminnassa.

Uusi rakentamislaki sekä muuttuva maankäyttö- ja rakennuslaki muodostavat erittäin merkittävän lakikokonaisuuden. Maakuntaliitot maakuntajohtajien johdolla peräänkuuluttavat rakentamislain jatkovalmistelun osalta avointa valmistelua. Kaavoitus- ja rakennuslakiesityksen jakaminen kahdeksi erilliseksi laiksi on merkittävä muutos, ja maakuntajohtajat katsovat, että uusi lausuntokierros on tarpeen.

Lue lisää maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksen uudesta linjauksesta ympäristöministeriön tiedotteesta.

#Kymenlaakso #aluesuunnittelu #alueidenkäyttö #maakuntakaava #MRLuudistus #MRL

Lisätietoja:
Frank Hering
suunnittelujohtaja
puh 050 308 7290
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.


| Pia Hurtta | Ajankohtaista