Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content
Jaa artikkeli

Kymenlaakson liitto ja kesäyliopisto mukana Sitra Labissa

Sitra Lab on uudenlainen tapa yhteiskehittää ratkaisuja yhteiskunnallisiin haasteisiin. Sitra Lab 7:ssä aiheena on luonto. Kymenlaakson liitto ja kesäyliopisto valittiin Labiin mukaan yhdessä Kaakkois-Suomen Ely-keskuksen kanssa. Kehitämme yhdessä päättäjien luontoakatemiaa, jonka tavoitteena on syventää ja lisätä päättäjien ymmärrystä luonnon monimuotoisuudesta ja merkityksestä ihmisten ja yhteiskunnan hyvinvoinnille.   

Työ alkoi Sitran kaksipäivällä tilaisuudella, jossa syvennyttiin aiheeseen ja ideoitiin omaa hanketta pidemmälle. "Sitra Lab osuu meille juuri oikeaan aikaan, koska Kymenlaakson uhanalaiset lajit ja luontotyypit -selvitys tarjoaa meille tarkkaa tietoa siitä, missä meillä mennään luonnon monimuotoisuuden kanssa. Lisäksi luonto on noussut yhä näkyvämmin osaksi poliittista keskustelua, joten mahdollisuus ymmärtää aiheesta syvällisemmin toivottavasti vetoaa meidänkin päättäjiimme.", kertoo ympäristösuunnittelija Kaisa Leino.  "Oli innostavaa päästä syventymään aiheeseen ja ideoida yhdessä. Odotan, että pääsemme toden teolla lyömään kädet saveen ja kehittämään Kymenlaaksoon uudenlaista toimintatapaa.", komppaa aluekehitysasiantuntija Petra Kortelainen.  Kesäyliopistolle luontoakatemian kehittäminen on mahdollisuus oppia uutta Sitran menetelmistä.  "Kesäyliopistolle tämä on todella hieno tilaisuus päästä oppimaan Sitran menetelmistä ja osaamisesta.  
Saamme Sitra Labiin osallistumisesta eväitä myös uusien koulutusten suunnitteluun ja toteutukseen, erityisesti kestävyysosaamisen  teemoista..", kertoo koulutussuunnittelija Maija Mikkilä. 

Ely-keskuksesta mukana ovat Priodiversity LIFE -hankkeen biodiversiteettikoordinaattori Pekka Heikkilä ja luonnonhoidon koordinaattori Anna Vuori. Priodiversity-hanketta toteutetaan useassa maakunnassa eri puolilla Suomea. Luontoakatemia kehitetään ja testataan Kymenlaaksossa, minkä jälkeen se voidaan ottaa käyttöön myös muissa maakunnissa.   

Luontoakatemia järjestetään vuoden 2024 loppupuolella, ja sen kuulumisista kerrotaan uutiskirjeessä. 


| Pia Hurtta | Ajankohtaista