Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content
Jaa artikkeli

Kymenlaakson liitto otti kantaa Kouvolan ympärivuorokautisen päivitystyksen säilyttämiseksi

Pääministeri Petteri Orpo
Sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso

Kymenlaakson liitto esittää seuraavan kannanoton Kymenlaakson hyvinvointialueen tuoreimpien laskelmien valossa ja hyvinvointialueen tueksi.

KOUVOLAN YMPÄRIVUOROKAUTISTA PÄIVYSTYSTÄ EI PIDÄ LAKKAUTTAA, KOSKA TOIMENPIDE EI SÄÄSTÄ, VAAN LISÄÄ KUSTANNUKSIA 4 - 9 MILJ. EUROA.

Kouvolan yöpäivystys säästökohteena ei ole kannattava, koska se ei tuo tavoiteltuja säästöjä. Lakkautuksen seurauksena säästöjen sijaan kustannukset päinvastoin kasvaisivat. Arviot merkittävimmistä suorista lisäkustannuksista vuositasolla ovat 1) ensihoito ja ambulanssikuljetukset 3,9 milj. €, 2) päivystyksen korvaavat kiirevastaanoton henkilöstölisäykset 4,6 milj. € ja 3) vuosittaiset tilakustannukset 0,3 milj. €. Yhteensä näistä kertyisi 8,7 milj. € lisäkustannuksia.
Mikäli Kouvolan päivystys loppuisi, kiirevastaanottotoiminta tulisi perustaa ja sitä kehittää Kouvolan lisäksi Kotkassa ja Haminassa. Kerrannaisvaikutukset nostaisivat kustannuksia vielä lisää.

Kouvolan kaupungin 80 000 asukkaan keskittymä ikääntyy nopeasti eikä voi jäädä ilman toimivaa yöpäivystystä. Hyvinvointialue on kehittänyt Kouvolaan perusterveydenhoidon ja erikoissairaanhoidon palveluiden kustannustehokkaan integraatiomallin – akuuttilääketieteen päivystyksen. Tämä malli on esimerkkinä kustannustehokkaasta toimintamallista koko Suomelle. Tällaisen jo hyvin toimivan päivystysmallin rikkominen aiheuttaisi merkittävimmät lisäkustannukset, mikäli yöpäivystys lakkautettaisiin.

Kymenlaakson keskussairaala on yksi tuottavimmista erikoissairaanhoidon yksiköistä Suomessa. Henkilöstöpula ei tällä hetkellä rajoita Kymenlaakson päivystysten ja erikoissairaanhoidon toimintaa, minkä lisäksi omaa henkilöstöä on saatu lisätyksi viime aikoina. Lakkautusuhkakuvat sen sijaan loisivat uhan henkilöstön saatavuudelle.
Kymenlaakson elinvoiman ja aluekehityksen vuoksi hyvinvointialueen päivystyksen on voitava saada toimia edellä selostetun oman mallinsa mukaan Kymenlaakson veto- ja pitovoiman turvaamiseksi. Myös siksi yöpäivystys tulee Kouvolassa säilyttää.


KYMENLAAKSON LIITTO        

Jukka Nyberg maakuntahallituksen
puheenjohtaja

 

Jaakko Mikkola maakuntajohtaja

 


| Pia Hurtta | Ajankohtaista