Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content
Jaa artikkeli

Kymenlaakson luonnon monimuotoisuusselvitys julkistettiin luontopäivässä

Kymenlaakson uhanalaisen luonnon tilasta tehty selvitys esiteltiin Kymenlaakson luontopäivässä. Selvitys tarjoaa uutta ja kattavaa tietoa mm. alueidenkäytön suunnittelun tueksi, minkä lisäksi sitä hyödynnetään Elyn johdolla laadittavan Kymenlaakson lumo-ohjelman valmistelussa. Tilaisuudessa luonnonmonimuotoisuusselvityksestä kertoivat Tytti Kontula ja Terhi Ryttäri, jotka molemmat ovat olleet mukana valmistelemassa Suomen lajien ja luontotyyppien uhanalaisuusarviointeja. 

Kymenlaakson luonnosta:
•    Lähes 800 uhanalaista tai silmällä pidettävää lajia
•    Esiintyy n. 250 eri luontotyyppiä (Suomessa 400)
•    Metsät ovat hyvin nuoria, lähes puolet alle 40 v. 
•    Vanhoja metsiä löytyy vain pieninä sirpaleina
•    Hakkuut ylittäneet ylläpidettävissä olevan hakkuukertymän 6 % (2016-2022)
•    Yli 200 uhanalaista tai silmälläpidettävää metsälajia
•    Vain 2,3 % metsämaan kankaista on puuntuotannon ulkopuolella
•    80 % soista ojitettu, niissä yli 60 uhanalaista tai silmällä pidettävää lajia

Tutustu tarkemmin mm. Kymenlaakson järvien, jokien, rantojen, soiden tilaan selvityksestä.

Kymenlaakson luonnon monimuotoisuusselvityksen esittely

Kymenlaakson luonnon monimuotoisuusselvitys

Tilaisuudessa Pekka Heikkilä esitteli Piodiversity LIFE -hanketta ja lumo-ohjelman aikataulua. 
Kymenlaaksossa tärkeästä Ilkka Hanskin luontoverkon työstä tilaisuudessa oli kertomassa Eeva Furman, joka toimii myös Valtioneuvoston kestävän kehityksen toimikunnan pääsihteerinä.

 


| Pia Hurtta | Ajankohtaista