Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content
Jaa artikkeli

Kymenlaakson maakuntaohjelma 2022-2025 on päivitetty

Maakuntavaltuusto hyväksyi Kymenlaakson maakuntaohjelman 2022-2025 päivitetyksen kokouksessaan 19.12.2022. Ohjelma määrittelee mm. maakunnan

  •     Vision 2040
  •     pitkän aikavälin strategisen suunnitelman
  •     maakunnan kehittämiseen liittyvät keskeiset tavoitteet vuosille 2022 - 2025
  •     toimenpiteitä tavoitteisiin pääsemiseksi

Maakuntaohjelma hyväksyttiin vain vuotta aikaisemmin maakuntavaltuustossa. Venäjä hyökkäsi Ukrainaan helmikuussa 2022, heti maakuntaohjelman toteuttamisen käynnistyttyä. Ukrainan sota ja siihen liittyvät pakotteet Venäjälle vaikuttivat Kymenlaakson toimintaympäristöön merkittävästi. Niin lyhyen kuin pitkän aikavälin vaikutuksien tunnistamiseksi maakunnassa käynnistetiin skenaariotyön päivitys keväällä 2022. Skenaariotyö tehtiin laajassa yhteistyössä  asiantuntijoiden sekä kymenlaaksolaisten toimijoiden kanssa, ja se valmistui syksyllä 2022. Skenaariotyön aikana tunnistetut Ukrainan sodan vaikutukset sekä maakunnan kannalta välttämättömät toimenpiteet huomioitiin maakuntaohjelman päivitystyössä.

Maakuntaohjelmaa päivitettiin etenkin seuraavilta osin:
⁻ Kymenlaakso tänään -osio: Kymenlaakson tilanne- ja kehityskuva sekä lisätty osaaminen ja sivistys sekä osallisuus ja hyvinvointi
⁻ Maakuntasuunnitelma -osio: Kymenlaakson päivitetyt skenaariot lisätty, pitkän aikavälin tavoitteet ja aluerakennekuva
⁻ Maakuntaohjelma -osio: kehittämisen painopisteet
⁻ Rahoitus -osio: rahoitusohjelmista poistetiin Kaakkois-Suomi – Venäjä Interreg
- Vaikutusten arvio

Digitaalinen maakuntaohjelma päivitetään tammikuun 2023 aikana. Siihen voit tutustua TÄSTÄ!

Kymenlaakson skenaarioihin voit tutustua TÄSTÄ!

 


| Pia Hurtta | Ajankohtaista