Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content
Jaa artikkeli

Kymenlaakson maakuntaohjelma on hyväksytty


Maakuntavaltuusto hyväksyi Kymenlaakson maakuntaohjelman 2022-2025 kokouksessaan 29.11.2021. Kymenlaakson maakuntaohjelma toteutettiin koko prosessin ajan digitaalisena julkaisuna. TUTUSTU OHJELMAAN TÄSTÄ!

Maakuntaohjelma linjaa maakunnan mahdollisuuksiin ja vahvuuksiin perustuvat alueen kehittämisen tavoitteet. Kymenlaakson painopisteet vuosille 2022 - 2025 ovat:

Innovatiivinen Kymenlaakso

  • Elinkeinoelämän uudistaminen
  • Älykkään erikoistumisen ja tutkimus,- kehittämis- ja innovaatiotoiminnan vauhdittaminen
  • Osaamisen ja koulutuksen parantaminen

Kestävä Kymenlaakso

  • Maakunnan saavutettavuuden ja kestävän liikkumisen parantaminen
  • Vetovoimaisen yhdyskuntarakenteen edistäminen
  • Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen ja kestävä luonnonvarojen käyttö

Aktiivinen Kymenlaakso

  • Osallisuuden ja hyvinvoinnin lisääminen
  • Eriarvoistumisen ehkäiseminen
  • Kulttuuri ja liikunta maakunnan kilpailutekijäksi

Poikkileikkaavia teemoja ovat kestävä kehitys ja digitalisaatio.

Alueen elinvoimaisuuden kannalta keskeisten hyvinvoinnin, osaamisen, työllisyyden ja elinkeinoelämän uudistumisen ohella tavoitteena on hallitusohjelman mukaisesti ilmastonmuutoksen hillintä ja luonnon monimuotoisuuden turvaaminen. Kestävä kehitys ja digitalisaatio ovat maakuntaohjelmassa poikkileikkaavina teemoina. Maakuntaohjelmassa kuvataan painopisteiden toteuttaminen alueen lähtökohdista.

Maakuntaohjelman mukaisia kehittämistoimenpiteitä rahoitetaan EU:n, valtion, kuntien, kuntayhtymien, tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden, julkisen sektorin sekä yksityisten toimijoiden rahoituksella. EU:n rahoituskauden 2021-2027 ensimmäisiä rahoituspäätöksiä tehdään vuoden 2022 alusta. Lue rahoituksesta lisää täältä. 

Maakuntahallitus käynnisti maakuntaohjelman  valmistelun reilu vuosi sitten 19.10.2020. Valmistelu on tapahtunut laajassa yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa kymenlaaksolaisten asukkaiden ja toimijoiden kanssa. Vuorovaikutus on kuvattu osallistumis- ja arviointisuunnitelman liitteessä 1. Tutustu OAS:an tästä.

Lisätietoja maakuntaohjelmaan liittyen:

Aluekehitysjohtaja                                      Aluekehityspäällikkö
Jussi Lehtinen                                              Riitta Kallström
+358 400 644 206                                      +358 50 368 3936


| Pia Hurtta | Ajankohtaista