Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content
Jaa artikkeli

Kymenlaakson vuoden 2020 parhaaksi ympäristöteoksi valittiin Kymenlaakson junapilotti

Kymenlaakson vuoden 2020 parhaaksi ympäristöteoksi valittiin Kymenlaakson junapilotti. Junapilotin myötä on lisätty ja parannettu merkittävästi Kotka-Kouvola -junavuorojen asiakaslähtöisyyttä, otettu käyttöön Kymenlaakson joukkoliikenteen yhteislippu, jolla voi matkustaa kaupunkien paikallisliikenteissä sekä lähijunilla, ja nostettu esiin kaupunkipyöriä osana kestäviä matkaketjuja. Junapilotti on erinomainen esimerkki yhteistyön voimasta ja konkreettisesta työstä, jolla lisätään joukkoliikenteen matkustajamääriä, sujuvoitetaan asukkaiden matkaketjuja ja vähennetään liikenteen päästöjä. Junapilotti tuotti tuloksia selvästi kasvaneina joukkoliikenteen matkustajamäärinä ennen covid-19 -pandemian aiheuttamia rajoituksia. Junapilotti-yhteistyössä ovat mukana Kouvolan ja Kotkan kaupungit, Kymenlaakson liitto, VR, Väylävirasto, TVV Lippu- ja maksujärjestelmä Oy: (Waltti) sekä liikenne- ja viestintäministeriö. 

Kunniamaininnat myönnettiin Kouvolan kaupungin varhaiskasvatuksen sekä Kotkan kaupungin Otsonkallion päiväkodin ja Otsolan koulun esiopetuksen pitkäjänteiselle, kattavalle sekä lapsia ja nuoria osallistavalle ympäristökasvatustyölle.

Tunnustukset jaetaan pe 15.1.2021 klo 12-13 järjestettävässä virtuaalisessa tilaisuudessa, jossa on paikalla mm. liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka. Tunnustukset jakaa maakuntajohtaja Jaakko Mikkola. 

Ehdotuksia maakunnan parhaista ympäristöteoista saatiin huikeat 20 kappaletta kaikkien kuntien alueelta. Ehdotukset liittyivät kiertotalouteen, kierrätykseen, jätteen synnyn ehkäisyyn, uusiutuvaan energiaan, luontomatkailuun ja virkistykseen, ympäristökasvatukseen, luonnon monimuotoisuuteen, liikenteeseen ja Itämereen. Saapuneista ehdotuksista käy selvästi ilmi, miten monipuolista ja aktiivista työtä Kymenlaaksossa tehdään ympäristön, ilmaston ja luonnon monimuotoisuuden puolesta. Kaikki annetut ehdotukset ovat nähtävissä Kymenlaakson liiton internetsivuilla. 

Kymenlaakson paras ympäristöteko -tunnustuksen tavoitteena on tuoda näkyväksi maakunnassa tehtävää, monipuolista ympäristötyötä. Tunnustukset myönnettiin nyt ensimmäistä kertaa, ja voittaja valitaan jatkossa vuosittain. Voittajan ja kunniamaininnat valitsi Kymenlaakson ympäristöpoliittinen neuvottelukunta, jossa on kuntien, alueellisten ja valtion viranomaisten, järjestöjen, kehittämisyhtiöiden ja maakuntahallituksen edustajia. Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimuskeskuksen toiminnanjohtaja Anna Kiiski.   

Lisätietoja:

Kymenlaakson paras ympäristöteko 2020 -tilaisuuden ohjelma ja osallistumislinkki

Kymenlaakson junapilotti:

kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen, Kotkan kaupunki, p. 040 076 0284

kehitysjohtaja Petteri Portaankorva, Kouvolan kaupunki, p. 020 615 1287

suunnittelujohtaja Frank Hering, Kymenlaakson liitto, p. 050 308 7290

Kouvolan varhaiskasvatuksen ympäristökasvatus: varhaiskasvatuspäällikkö Helena Kuusisto, p. 020 615 7224

Kotkan Otsonkallion päiväkodin ja Otsolan koulun ympäristökasvatus: päiväkodin johtaja Tiina Fyhr, p. 040 186 3022

Ympäristöpoliittinen neuvottelukunta: neuvottelukunnan puheenjohtaja, toiminnanjohtaja Anna Kiiski, Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimuskeskus, p. 040 752 4392

Kaikki annetut ehdotukset Kymenlaakson parhaasta ympäristöteosta 

 

 


| Anna-Riikka Karhunen | Ajankohtaista