Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content
Jaa artikkeli

Kymenlaaksoon 67 200 euroa ilmastotyön vauhdittamiseen

Kymenlaakson maakuntaliitto yhdessä Kouvolan, Kotkan, Haminan, Miehikkälän, Virolahden ja Pyhtään kanssa sai 67 200 euroa Kymenlaakson ilmastotyön vauhdittaminen -hankkeelle. Rahoituksen myönsi ympäristöministeriö, minkä lisäksi kuntien ja maakuntaliiton työpanos nostaa hankkeen kokonaisbudjetin 96 000 euroon. Ilmastotyötä vauhditetaan vuoden 2022 alusta 31.5.2023 asti, ja päämääränä on kuntien konkreettisen ilmastotyön tukeminen.
 
Hankkeessa on kolme osaa, joista ensimmäisessä kartoitetaan Kymenlaakson kuntien kasvihuonekaasupäästöjen vähentämismahdollisuuksia. Toisessa vaiheessa kootaan kunnille valmis työkalupaketti, joka madaltaa kynnystä hakea erilaisia tukia ja rahoitusta ilmastotyöhön, joka voi olla esimerkiksi lämmitysmuotojen muutoksia tai energiatehokkuuden parantamista. Kolmannessa vaiheessa tehdään kokeilu, jossa pyritään löytämään ratkaisuja ensimmäisen vaiheen kartoituksessa esiin nousseisiin haasteisiin.
 
Kymenlaakson kuntien ja maakuntaliiton yhteistyöllä halutaan edistää Kymenlaakson hiilineutraaliustavoitteita ja samalla hyötyä alueen toimijoiden yhteistyön eduista. 

| Kaisa Leino | Ajankohtaista