Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content
Jaa artikkeli

Kymenlaaksossa jaossa EU-rahoitusta 11 M€ vuonna 2022

”Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027” - alue- ja rakennepolitiikan ohjelman kautta Kymenlaaksoon saadaan EAKR- ja ESR+ -rahoitusta jaettavaksi yhteensä noin 11 M€ vuonna 2022. Lisäksi myöhemmin päätetään vielä JTF-rahoituksen jakamisesta. Koko ohjelmakautena 2021-2027 Kymenlaaksoon kohdistuu EU:n ja valtion ra-hoitusta yhteensä 81,08 M€ (kuva 1).

Nyt päätetty rahoitus jakautuu v. 2022 siten, että 3,14 M€ jaetaan EAKR-rahoituksena Kymenlaakson liiton kautta ja 7,91 M€ ELY-keskuksen kautta. ELY-keskuksella on Kymenlaaksossa myönnettävänä ESR+ -toimenpiteisiin yhteensä 6,33 M€ ja 1,58 M€ EAKR-hankkeisiin.
Periaatteena on, että EAKR:n osalta maakunnan liitto rahoittaa kehittämishankkeita ja ELY-keskus yrityshankkeita. Rahoitusosuussuhdetta voidaan muuttaa yritystukien kysynnän kasvaessa.

Uudistuva ja osaava Suomi 2021−2027 -ohjelma edistää elinvoimaa, työllisyyttä ja hyvinvointia

Uudistuva ja osaava Suomi 2021−2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelma tukee elinkeino-, energia-, ilmasto-, innovaatio-, koulutus- ja työllisyyspolitiikkaa sekä syrjäytymisen ja köyhyyden vastaista työtä. Ohjelma sisältää Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahasto plussan (ESR+) toimet. Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) toimet sisällytetään erikseen ohjelmaan myöhemmin.
Ohjelman rahoituksella tuetaan esimerkiksi TKI-toimintaa ja vauhditetaan vihreää siirtymää. Ohjelman läpi-leikkaavia painopisteitä ovat kestävä kehitys, sukupuolten tasa-arvo, yhdenvertaisuus, digitaalisuus, kansain-välistyminen, ilmastonmuutos ja innovatiivisuus.

EAKR-haku aukeaa helmikuussa 2022: tukea TKI-, digitalisaatio- ja kiertotaloushank-keille

Kymenlaakson liiton EAKR-haku on tavoitteena avata 7.2.-18.3.2022. Haettavaksi avataan Uudistuva ja osaa-va Suomi -Toimintalinjan 1 Erityistavoite 1.1: Tutkimus- ja innovointivalmiuksien ja kehittyneiden teknologioiden käyttöönoton parantaminen sekä Erityistavoite 1.2: Digitalisaation etujen hyödyntäminen kansalaisten, yritysten ja julkishallinnon hyväksi.

Lisäksi avataan haettavaksi Toimintalinjan 2 Erityistavoite 2.6 Kiertotalouteen siirtymisen edistäminen mukai-sia hankkeita. Uudistuva ja osaava Suomi -ohjelman tavoitteiden ja valintaperusteiden lisäksi painotetaan hankkeita, jotka toteuttavat Kymenlaakson maakuntaohjelman ja Älykkään erikoistumisen strategian tavoit-teita.
Hakuilmoitukset julkaistaan EURA 2021 -järjestelmässä (eura2021.fi) viimeistään haun avautumispäivänä. Haut avataan suunnitellulla aikataululla sillä edellytyksellä, että EURA 2021 -järjestelmä on käytössä. Avautuvasta hausta järjestetään kaikille avoimia hakuinfoja 24.1., 27.1. ja 31.1.2022.
ELY-keskuksen EAKR-valtuuksien suurin käyttökohde on pk-yritysten kasvu ja kilpailukyky. ELY-keskus vauhdit-taa rahoituksella myös pk-yritysten kiertotalouteen siirtymistä. Hämeen ELY-keskus tiedottaa avautuvista hakujaksoista erikseen.

Aluekehitysvarojen alueellinen kohdentaminen esitetään rahoitussuunnitelmassa

Maakunnan yhteistyöryhmä MYR on hyväksynyt Uudistuva ja osaava Suomi -alue- ja rakennepolitiikan ohjelman alueellisen rahoitussuunnitelman EAKR- ja ESR+ -rahoituksen osalta vuosille 2021 ja 2022. Käytännössä vuoden 2021 varat käytetään vuonna 2022. Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) -rahaston osalta suunnitelmia täydennetään myöhemmin.
Rahoitussuunnitelmassa kuvataan EU:n alue- ja rakennepolitiikan varojen alueellinen kohdentuminen toimintalinjojen ja erityistavoitteiden mukaan sekä viranomaisittain eriteltynä. Lisäksi ilmoitetaan arvio kuntarahoituksesta ja muusta julkisesta rahoituksesta. EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman kansallisesta julkisesta rahoituksesta valtion vastinrahoitus kattaa 75 % ja 25 % on kunta- ja muuta julkista rahoitusta. Työ- ja elinkeinoministeriö jakaa myöntövaltuudet alueille vuoden 2022 alussa.

Kehittämisrahoituksella kohti Innovatiivista, Kestävää ja Aktiivista Kymenlaaksoa!
Sinua opastavat:
-    kehittämispäällikkö Anna-Riikka Karhunen, p. 044 747 8503, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
-    aluekehityssihteeri Pia Lindgren, p. 044 552 0016, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Lisätietoja: aluekehitysjohtaja Jussi Lehtinen, p. 0400 644 206, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Tutustu myös:

Kymenlaakson liitto, Rahoitus
Rakennerahastot, Etelä-Suomi
Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 -ohjelma   


| Pia Hurtta | Ajankohtaista