Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content
Jaa artikkeli

Kymenlaaksossa myönnettävänä 32 miljoonaa JTF-rahaa

Kymenlaaksolla on myönnettävänään JTF (Just Transition Fund)-rahoitusta noin 32 milj. € kuluvalla ohjelmakaudella 2021-2027. Rahoitus tulee EU:n uudesta oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta. Rahoituksella tuetaan vihreän talouden työpaikkoja ja liiketoimintamahdollisuuksia, vihreän teknologian ratkaisujen kehittämistä sekä turvetuotantoalueiden ennallistamista ja jälkikäyttöä.

Euroopan komissio teki joulukuussa 2022 päätöksen JTF-rahaston toimenpiteiden sisällyttämisestä alue- ja rakennepolitiikan ohjelmaan Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027. JTF on osa kokonaisuutta, jonka tavoitteena on saavuttaa Euroopan unionin hiilineutraalius vuoteen 2050 mennessä.

Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston tavoitteena on helpottaa ja hallita turvetuotannon vähentämisestä aiheutuvia aluetaloudellisia, sosiaalisia ja ympäristöllisiä vaikutuksia. JTF-rahoituksella tuetaan siis alueiden elinkeinorakenteen monipuolistamista sekä uusien liiketoimintamahdollisuuksien kehittämistä. Toimenpiteillä edistetään vihreää siirtymää tukemalla liiketoiminnan uudistamista sekä elinkeinoelämälähtöistä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa.

"Koska kyseessä on uusi rahasto, kannattaa heti hanketta suunniteltaessa olla yhteydessä maakunnan liittoon tai ELY-keskukseen sekä perehtyä ajatuksella maakunnalliseen JTF-siirtymäsuunnitelmaan." Kehittämispäällikkö Anna-Riikka Karhunen, Kymenlaakson liitto

Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta tuetaan vihreän talouden työpaikkoja ja liiketoimintamahdollisuuksia sekä vihreän teknologian ratkaisujen kehittämistä sekä turvetuotantoalueiden ja niiden kuormittamien vesistöjen ennallistamista ja kestävää jälkikäyttöä. Rahoituksen suuntaamisessa keskeisenä on maakunnan siirtymäsuunnitelma sekä EU:n hiilineutraaliustavoite.

Ensimmäinen rahoitushaku aukeaa kevään aikana.

Tutustu Kymenlaakson siirtymäsuunnitelmaan TÄSTÄ!

Lue koko uutinen Rakennerahastot.fi-sivulta.


| Pia Hurtta | Ajankohtaista