Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content
Jaa artikkeli

Kymenlaaksossa on nyt Osaamisen aika!


Fokuksena Kymenlaakson elinvoima ja tulevaisuus yritysten näkökulmasta

Kymenlaakson Osaamisen aika toimintamallin tavoitteena on tukea alueen yritysten ja muiden toimijoiden kykyä uudistaa ja hyödyntää osaamista niin, että voimavaroja hyödynnetään kattavammin ja alueen kehitystyö on vaikuttavampaa.

Näkemyksiä Kymenlaakson osaamisen ja elinvoimaisuuden tilasta ja tulevaisuudesta kerätään ja koostetaan kahdessa tilannekuvafoorumissa.  Järjestäjinä toimii Sitra sekä Kymenlaakson ennakointinyrkki. Yhteistä näkemystä kootaan siitä, missä Kymenlaakso on tällä hetkellä menossa ja mitkä ovat toimia, joihin tulisi tarttua osaavan työvoiman varmistamiseksi ja elinvoiman turvaamiseksi.

Sadan kymenlaaksolaisen yrityksen näkemykset on kerätty yhteen

Ensimmäisessä foorumissa tiistaina 18.1.2022 klo 8-10 keskitytään alueen elinvoimaan ja tulevaisuuteen yritysten näkökulmasta sekä yritys-oppilaitosyhteistyöhön. Tilaisuudessa työstetään tilannekuvaa yrityksille tehtyjen haastatteluiden tulosten perusteella. Taloustutkimuksen toteuttaman 100 kymenlaaksolaisen yrityksen haastattelun tulokset kuvaavat, miten kymenlaaksolaiset yritykset kokevat erilaisten trendien vaikutuksen, miten oppilaitosyhteistyö käytännössä sujuu ja miten hyvin osaamistarpeita ylipäätänsä tunnistetaan.

Tilaisuudessa kuulemme mm.

  • Onko yritykset tehneet yhteistyötä oppilaitosten kanssa ja mikä on yhteistyön tarve?
  • Mitkä trendit vaikuttavat vahvimmin liiketoiminnan kehitykseen juuri Kymenlaaksossa?
  • Miten hyvin yrityksissä on tunnistettu yrityksen tulevaisuuden osaamistarpeet?
  • Miten teemme vaikuttavampaa yhteistyötä vetovoimaisemman Kymenlaakson eteen?
  • Mikä on yritysten viesti päättäjille ja oppilaitoksille riittävän osaamisen turvaamiseksi?

Tee kalenterivaraus myös toiselle tulevaisuusfoorumille

Toisessa foorumissa keskiviikkona 9.3.2022 klo 15-17 jatketaan työskentelyä alueen TKI-panostuksia tarkastellen. Tilaisuudessa esitellään alueen tutkimus-kehitys-innovaatiotoimintaan liittyvä visuaalinen hankeportfolio, joka tekee näkyväksi alueella tehtävän hanketyön yhtymäkohtia. Hankeportfolion pohjalta pohditaan, onko kehittäminen suuntautunut tarpeellisiin toimiin ja mihin pitäisi panostaa aiempaa enemmän.

Tilannekuvafoorumeiden tuloksia käsitellään vielä huhtikuussa Kymenlaakson tulevaisuusverstaassa, jossa etsitään mm. konkreettisia toimia viedä Kymenlaaksoa eteenpäin.

Ohjelma päivitetään tapahtumasivulle myöhemmin. https://ennakointi.kymenlaakso.fi/tapahtumat
Tilaisuuden järjestää Sitra ja Kymenlaakson ennakointinyrkki.
 
Merkitse alkuvuoden ykköstapahtuma kalenteriisi ja ILMOITTAUDU JO NYT MUKAAN! 
Tilaisuudet järjestetään etänä Teams-yhteydellä.


Lämpimästi tervetuloa!


| Pia Hurtta | Ajankohtaista