Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content
Jaa artikkeli

Liikenteen investointirahoitus kohdistuttava A1-korin hankkeille

Liikenne 12 -suunnitelman tulee ohjata hankkeiden suunnittelua ja rahoittamista johdonmukaisesti. Rahoitus tulee varmistaa sovituille investointiohjelmassa priorisoiduille 1A -korin hankkeille. Kymenlaakson liitto osallistui Liikenne- ja viestintäministeriön järjestämään alueelliseen keskustelutilaisuuteen 9.10.2023 Liikenne 12 -suunnitelman päivittämiseksi.  Yhdeksi huolenaiheeksi on noussut hankkeiden rahoituksen ohituskaistasta, jossa Liikenne 12-suunnitelman ulkopuolisia hankkeita esitetään rahoitettaviksi. Etelä-Suomen suuralueen osalta, neljän maakunnan, Kymenlaakso, Uusimaa, Päijät-Häme sekä Varsinais-Suomi huoli kohdistui rahoituksen riittävyyteen sovituille avainhankkeille.

Kymenlaakson näkökulmasta esiin nostettuja huolia olivat mm. uusien teollisuuden alojen, kuten akkuteollisuuden ja vihreän siirtymän hankkeiden huomioiminen ja teollisuuden rakennemuutokseen vastaaminen. Suomen huoltovarmuuden näkökulmasta erityinen painopiste tulee asettaa Suomen suurimman yleissataman, HaminaKotka Sataman liikenneyhteyksien turvaamiseen. Kymenlaakson ja koko itäisen Suomen yhteyksien kannalta tämä tarkoittaa erityisesti VT15 rahoituksen varmistamista.

Etelä-Suomen suuralueella tuotetaan yli puolet Suomen bruttokansantuotteesta. Suomen ulkomaankaupan näkökulmasta yhteydet Eurooppaan ja huoltovarmuuden kannalta keskeiset maayhteydet tulee varmistaa.

Kymenlaakson liittoa edusti tilaisuudessa suunnittelujohtaja Frank Hering.


| Pia Hurtta | Ajankohtaista