Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content
Jaa artikkeli

Liitto vaatii ripeitä toimia puhtaan energian saatavuuden turvaamiseksi

Puolustusvoimat antoi Kymenlaakson alueelle vuosina 2011 - 2023 lausunnon 362 tuulivoimalasta, joista vain 11 sai myönteisen lausunnon. Suomen tuulivoimasta vain alle 4 % sijaitsee maata etelä-pohjoissuunnassa halkovan VT 5:n itäpuolella. Tämä tarkoittaa itäisen Suomen kunnille merkittävää tulonmenetystä. Uusiutuvan ja päästöttömän energian omavarainen tuotanto on merkittävä edellytys päästöttömän teollisuuden toiminnalle sekä teollisten investointien mahdollistamiseksi alueilla. "Suomen kahtiajakautuminen puhtaan energiansaannin osalta tulee ratkaista pian", painottaa maakuntajohtaja Jaakko Mikkola. "Aikaa ei ole hukattavaksi", hän jatkaa.

Selvitysmies Arto Rädyn 15.3. julkaistussa selvityksessä "Itäisen Suomen tuulivoimarakentamisen tehostaminen" todetaan, että itäisen Suomen tuulivoimarakentamisen tehostamiseen ml. merialue, voidaan löytää toimivia ratkaisuja. Tämä edellyttää tuulivoimarakentamisen nykyistä selkeämpää poliittista ohjausta, lainsäädännön kehittämistä, koordinoitua kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä sekä teknologian kehityksen maksimaalista hyödyntämistä. Ratkaisujen aikaansaaminen vie vuosia ja vaatii myös kaavoitus- ja lupamenettelyn henkilöstöresurssien ja rahoituksen järjestämistä.

Kymenlaakson liitto näkee itäisen Suomen elinvoiman ja vahvan infrastruktuurin tärkeänä osana Suomen, EU:n ja Naton turvallisuuden kannalta. Liitto tukee näkemystä perustaa yhteistyön vahvistamiseksi korkean tason yhteistoimintaryhmä ja sille tarvittavat alatyöryhmät, koko Suomen alueelle rakennettavan tuulivoiman mahdollistamiseksi hyödyntäen maksimaalisesti teknologian suomia mahdollisuuksia, kuten raportissa todetaan. Tämä koskee niin itäistä Suomea kuin eteläisiä Suomenlahden merialueitakin. Lisäksi kompensaatiolainsäädännön laatiminen aluevalvontajärjestelmän suorituskyvyn ylläpitämisen ja tuulivoimarakentamisen mahdollistamiseksi itäisessä Suomessa saa kannatusta.

Linkki: Itäisen Suomen tuulivoimarakentamisen tehostaminen (selvitysmies Arto Rädyn raportti)
Lähde: VM

#puhdasenergia #tuulivoima #turvallisuus #Kymenlaakso #ItäSuomi #elinvoima #infrastruktuuri


| Pia Hurtta | Ajankohtaista