Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content
Jaa artikkeli

Maakuntajohtaja korosti VT15 rahoituksen tärkeyttä ministeri Lintilän tapaamisessa

Elinkeinoministeri Mika Lintilä vieraili Kouvolassa maanantaina 17.6. Maakuntajohtaja Jaakko Mikkola osallistui vierailuun kaupungin johdon kanssa. Mikkola toi keskustelussa esille koko maakunnan kannalta tärkeän VT15-hankkeen sekä tulevan rakennerahastoratkaisun.

Infrahankkeista VT15:n parantaminen Kotka – Kouvola välillä on sekä maakunnan, että Suomen vientiteollisuuden kannalta merkittävä hanke. Maakuntajohtaja nosti esille tien rakentamista puoltavat seikat, kuten lisääntyneen ambulanssiliikenteen, runsaan raskaan liikenteen, työmatkaliikenteen sujuvuuden sekä suomalaisittain aivan liian korkeat onnettomuusluvut. Keskimääräinen vuorokausiliikenne on jo nyt ylittänyt aiemmat ennusteet, ja koko vaarallinen yhteysväli on tukkeutumassa. VT15 vaikuttaa Kymenlaaksossa paitsi elinkeinopolitiikkaan oikeastaan kaikkeen mahdolliseen inhimilliseen toimintaan, maakunnan sisäiseen koheesioon. Ministeri Lintilä suhtautui erittäin myönteisesti tiehankkeen rahoittamiseen.

Maakuntajohtaja toi esille myös Kymenlaakson saannon tulevassa rakennerahastoratkaisussa. Kymenlaaksolla on mahdollisuus päästä EU:n oikeudenmukaisen rahaston (JTF) alueeksi. Rahastolla tuetaan alueita, joihin ilmastoneutraaliuteen siirtyminen vaikuttaa eniten.

-    Mahdollinen JTF-rahoitus ei saa kuitenkaan pienentää Kymenlaakson muun rahoituksen saantoa, totesi Mikkola ministeri Lintilälle. Rahoituksen tarkoituksenahan on ehkäistä alueellisten erojen kasvua.

Ministeri Lintilä jakoi tässä maakuntajohtajan ajatuksen. Hänen näkemyksensä mukaan JTF-varoilla ei ole tarkoitus korvata muuta rahoitusta.
Kymenlaakso on kärsinyt merkittävästä aluekehitysvajoamasta vuodesta 2005 lähtien, metsäteollisuuden laajojen alasajojen seurauksena. EU:n rakennerahastojen Suomen sisäinen jako on monilta osin heikentänyt Kymenlaakson asemaa suhteessa muihin maakuntiin. Tavoitteena on kasvattaa saantoa maakunnan tilanteen korjaamiseksi.

Tilaisuuden järjestelyistä vastasi Kouvolan kaupunki. Läsnä ministeri Lintilän lisäksi olivat erityisavustaja Jenny Hasu, Kouvolan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Jouko Leppänen, valtuuston varapuheenjohtajat Paula Werning, Markku Pakkanen, Juha Huhtala, kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Ville Kaunisto, kaupunginjohtaja Marita Toikka, kehitysjohtaja Petteri Portaankorva ja Kouvola Innovation Oy:n toimitusjohtaja Kimmo Niemi. Koko maakunnan kannalta tärkeitä edunvalvonta-asioita edusti maakuntajohtaja Jaakko Mikkola.


| Pia Hurtta | Ajankohtaista