Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content
Jaa artikkeli

Maakuntaohjelmaseminaari 10.2.2021

Kymenlaakson liitto järjesti maakuntaohjelman 2022-2025 valmistelun työseminaarin alueen vaikuttajille keskiviikkona 10.2.2021. Osallistujilla oli mahdollisuus vaikuttaa maakunnan tulevien kärkiteemojen sisältöihin. Virtuaalitilaisuudessa oli mukana yli 70 osallistujaa.

Kymenlaakson maakuntaohjelman 2022-2025 kokonaisuudet ovat:

1. HIILINEUTRAALI KYMENLAAKSO
2. INNOVATIIVINEN KYMENLAAKSO
3. TKI-TOIMINTA JA ÄLYKÄS ERIKOISTUMINEN
4. AKTIIVINEN KYMENLAAKSO

Osallistujilla oli valittavana reilusta 200 etukäteen luonnostellusta toimenpiteestä mielestään maakunnan kannalta tärkeimmät toimenpiteet sekä antaa omia toimenpide-ehdotuksia teemojen alle.

Tärkeimmiksi asioiksi osallistujien valintojen perusteella nousivat mm. seuraavat toimenpiteet:

 • Koulutuksen laatuun ja houkuttelevuuteen panostaminen sekä yliopistoyhteistyön lisääminen
 • Tulevaisuuden sekä Kymenlaakson stratetegisten alojen kannalta relevantin koulutuksen turvaaminen
  (mm. kyberturva, teknologia, kiertotalous, biotalous, kestävä kehitys)
 • Siirtyminen uusiutuvaan ja päästöttömään energiaan
 • Bio- ja kiertotalouden mahdollisuuksien hyödyntäminen
 • Luonnon monimuotoisuuden ja strategisten alueiden koskemattomuuden turvaaminen
 • Laajakaistayhteyksien saatavuus koko maakunnan alueelle
 • Digitaalisten palveluiden kehittäminen saavutettavuuden parantamiseksi
 • Etätyömahdollisuuksien korostaminen
 • Monipaikkaisuuden hyödyntäminen
 • Joukkoliikenteen houkuttelevuuden parantaminen
 • Uusien asukkaiden, osaajien ja opiskelijoiden houkutteleminen Kymenlaaksoon
 • Kymenlaakson vetovoimatekijöiden, luonto, saaristo, kaupunkien tarjoamien kohteiden, tuotteistaminen matkailun vahvistamiseksi
 • Kymenlaakson TKI-palveluiden tuotteistaminen ja kehittäminen sekä TKI-rahoituksen kasvattaminen
 • Asukkaiden osallisuuden parantaminen osana yhteisöä
 • Asukkaiden päätöksentekoon vaikuttamisen mahdollisuuksien parantaminen
 • Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin periaatteiden korostaminen (terveys, sosiaaliset suhteet, elämänlaatu, elinympäristö, yhteisöllisyys) sekä
 • Matalan kynnyksen liikunta- ja kulttuuriharrastusmuotojen kehittäminen hyvinvoinnin ja osallisuuden kasvattamiseksi

Maakuntaohjelman valmistelutyö on käynnissä tämän vuoden syksyyn asti. Päätöksentekijöillä, alueen toimijoilla ja sidosryhmillä sekä asukkailla on mahdollisuus vaikuttaa sen sisältöön useassa eri vaiheessa.

Tilaisuuden esitykset löytyvät alta.

Alustus MDI J Antikainen 
Älykkään erikoistumisen strategia
Maakuntaohjelma, edellisen arviointi ja tulevan rakentaminen
Pidemmän aikavälinen suunnittelu ja skenaariot


| Pia Lindgren | Ajankohtaista