Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content
Jaa artikkeli

Maakuntavaltuusto hyväksyi Kymenlaakson maakuntakaavan 2040Kymenlaakson maakuntavaltuusto hyväksyi yksimielisesti Kymenlaakson maakuntakaavan 2040 kokouksessaan 15.6.2020.

Maakuntakaavan tavoitteena on toimiva ja kestävä Kymenlaakso. Maakuntakaava luo edellytykset hyvälle elinympäristölle ja sitä kautta vahvistaa maakunnan kilpailukykyä. Lisäksi kaavalla kehitetään sosiaalisesti, taloudellisesti ja ympäristön kannalta vastuullista yhdyskuntarakennetta sekä tuetaan luonnonvarojen kestävää käyttöä ja yhdyskuntarakenteen ekotehokkuutta.

Maakuntakaavassa sovitetaan yhteen maakunnalliset alueidenkäytön intressit –niin elinkeinoelämän, asukkaiden kuin myös rakennetun- ja luonnonympäristön näkökulmasta. Teemoja ovat Kymenlaakson yhdyskunta- ja taajamarakenne, liikenteen ratkaisut, luonnonperintö, luonnonvarat, virkistys, kulttuuri-perintö ja tekninen huolto.

Kaavavalmistelun yhteydessä on käyty julkisuudessa eniten keskustelua liikennekysymyksiin liittyen. Esiin nousi erityisesti tarve huomioida Helsingistä itään kulkevia uusia ratalinjauksia. Näiden kysymysten osalta kaava on mahdollistava ja kaavassa esitetään eri vaihtoehtoja. Kaavassa on käsitelty myös lukuisia muita ajankohtaisia ja Kymenlaakson vetovoiman kannalta tärkeitä aihekokonaisuuksia.”, kertoo Kymenlaakson liiton suunnittelujohtaja Frank Hering.

On ilahduttavaa todeta, että Kymenlaakson maakuntavaltuusto pystyi kokouksessaan 15.6.2020 tekemään kokonaisvaltaiset päätökset isoissa, vaikeissakin asioissa. Esimerkiksi itäisten ratavarausten vaihtoehdot ovat nyt ohjeellisina pääratoina mahdollisuuksia suovassa maakuntakaavassa. Valtuutettujen lisäksi haluan kiittää myös maakuntahallitusta sekä kaikkia kaavaprosessissa mukana olleita Kymenlaakson liiton työntekijöitä. Työn jälki on ammattitaitoista”, toteaa puolestaan maakuntajohtaja Jaakko Mikkola.

Kymenlaakson maakuntakaava 2040 on ns. kokonaismaakuntakaava, joka käsittää koko maakunnan alu-een (pl. Iitti) ja kaikki eri maankäyttömuodot ja maakuntakaavan osa-alueet. Maakuntakaavaa on valmis-teltu laajassa yhteistyössä sidosryhmien kanssa vuodesta 2016 lähtien. Uusi maakuntakaava korvaa kaikki nyt voimassa olevat Kymenlaakson vaihemaakuntakaavat saadessaan lainvoiman. Iitin kunnan alue ei ole ko. maakuntakaavan suunnittelualuetta, joten Iitin osalta voimassa olevat maakuntakaavat jäävät voimaan.

Lisätietoja:

Kymenlaakson 2040 maakuntakaavan valmisteluaineisto taustaselvityksineen on luettavissa osoit-teessa https://www.kymenlaakso.fi/maakuntakaava/maakuntakaava2040

Karttapalvelu: http://kyml.maps.arcgis.com/home/index.html

maakuntajohtaja Jaakko Mikkola gsm 040 548 0311, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
suunnittelujohtaja Frank Hering gsm 050 308 7290, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.


| Anna-Riikka Karhunen | Ajankohtaista